Velkommen til Svortland skule

Elev og lærar

Svortland skule er Bømlo sin største barneskule med 349 elevar og 50 tilsette. Skulen har elevar frå mange ulike land, og ca. 17% av elevane har minoritetsspråkleg bakgrunn. Skulen har innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Skulen ligg i kommunesenteret Svortland, med Sentralidrettsanlegget, to barnehagar, vidaregåande skule og Svortlandsmarka som næraste naboar.

Skulen har eiga SFO-ordning, med 80 barn. Opningstidene er 07.00- 16.00 kvar dag, også i feriar og fridagar. SFO er stengt i juli månad. Det er frå hausten 2013 tilsett SFO leiar ved skulen.

Svortland skule sine satsningsområder for 2013-2014 er spesialundervisning/ tilpassa opplæring og Vurdering for læring. 

Kontaktinformasjon:
Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no

Rektor: kari.ostensen@bomlo.kommune.no

Aktuelt

Bilete frå skulane

White tower, Thessaloniki | Fotograf: Anne Søvold Vikanes
Cedefop - synthesis seminar, January 30 - February 3
Anne Søvold Vikanes
BØMLO KOMMUNE | Rådhuset | Leirdalen 1 - 5430 Bremnes | Telefon: 53 42 30 00 | postmottak@bomlo.kommune.no
padlock
padlock