Velkommen til Svortland skule

Svortland skule

Svortland skule er Bømlo sin største barneskule med 349 elevar og 50 tilsette. Skulen har elevar frå mange ulike land, og ca. 17% av elevane har minoritetsspråkleg bakgrunn. Skulen har innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Skulen ligg i kommunesenteret Svortland, med Sentralidrettsanlegget, to barnehagar, vidaregåande skule og Svortlandsmarka som næraste naboar.


Skulen har eiga SFO-ordning, med 80 barn. Opningstidene er 07.00- 16.00 kvar dag, også i feriar og fridagar. SFO er stengt i juli månad.


Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Kontaktinformasjon:

Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no
Rektor: kari.ostensen@bomlo.kommune.no

Kontaktpersonar

Telefon:
53423700
Mobil:
99386606
Tittel:
Rektor
Bunnhjørne
 
padlock