Velkommen til Svortland skule

Uteområde Svortland skule (Bømlo kommune)

Svortland skule er Bømlo sin største barneskule med 349 elevar og 50 tilsette. Skulen har elevar frå mange ulike land, og ca. 17% av elevane har minoritetsspråkleg bakgrunn. Skulen har innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Skulen ligg i kommunesenteret Svortland, med Sentralidrettsanlegget, to barnehagar, vidaregåande skule og Svortlandsmarka som næraste naboar.


Skulen har eiga SFO-ordning, med 80 barn. Opningstidene er 07.00- 16.00 kvar dag, også i feriar og fridagar. SFO er stengt i juli månad.


Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Kontaktinformasjon:

Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no
Rektor: kari.ostensen@bomlo.kommune.no

Kontaktpersonar

Telefon:
53423700
Mobil:
99386606
Tittel:
Rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering