Siste nytt

Velkommen til Svortland skule

Elev og lærar

Svortland skule er Bømlo sin største barneskule med 349 elevar og 50 tilsette. Skulen har elevar frå mange ulike land, og ca. 17% av elevane har minoritetsspråkleg bakgrunn. Skulen har innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Skulen ligg i kommunesenteret Svortland, med Sentralidrettsanlegget, to barnehagar, vidaregåande skule og Svortlandsmarka som næraste naboar.

Skulen har eiga SFO-ordning, med 80 barn. Opningstidene er 07.00- 16.00 kvar dag, også i feriar og fridagar. SFO er stengt i juli månad. Det er frå hausten 2013 tilsett SFO leiar ved skulen.

Svortland skule sine satsningsområder for 2013-2014 er spesialundervisning/ tilpassa opplæring og Vurdering for læring. 

Kontaktinformasjon:
Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no

Rektor: kari.ostensen@bomlo.kommune.no

Aktuelt

Bilete frå skulane

White tower, Thessaloniki | Fotograf: Anne Søvold Vikanes
Cedefop - synthesis seminar, January 30 - February 3
Anne Søvold Vikanes
BØMLO KOMMUNE | Rådhuset | Leirdalen 1 - 5430 Bremnes | Telefon: 53 42 30 00 | postmottak@bomlo.kommune.no
padlock
padlock