Kommunestyremøte 10.12.18

måndag 10. desember 2018, 16:00 - 21:00

Informasjon

Kommunestyremøte måndag 10.12.18 kl. 16.00 skal vedta m.a budsjettet for 2019. Tradisjonen tru vert det julemiddag for dei folkevalde etter møtet.

Open talarstol - spørsmål må meldast inn til postmottak@bomlo.kommune.no kl. 12.00 dagen før. Saksdokument er tilgjengeleg i Fellessekretariatet og på www.bomlo.kommune.no. Møta er opne for publikum. Følg kommunestyremøtet direkte på nett.
Sjå www.bomlo.kommune.no/politikk/kommunestyretdirekteTil dagsorden:
Behandling av saker
Julemiddag

 


SAKSNR: INNHOLD:
PS 143/18 OPEN TALARSTOL
PS 144/18 REFERATSAKER
PS 145/18 MELDINGSSAKER
PS 146/18 IA-RAPPORTERING
PS 147/18 GEBYR FOR VATN OG AVLAUP 2019
PS 148/18 ÅRSAVGIFT RENOVASJON 2019
PS 149/18 ÅRSAVGIFT SLAM 2019
PS 150/18 ÅRSAVGIFT FOR FEIING OG TILSYN 2019
PS 151/18 GEBYR FOR OPPMÅLING, DELING, BYGGJESAK, UTSLEPP, PLANSAK OG KOMMUNAL KAILEIGE 2019
PS 152/18 BØMLO KULTURHUS KF - ÅRSBUDSJETT 2019
PS 153/18 ÅRSBUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022
PS 154/18 SØKNAD OM FRITAK FRÅ POLITISK VERV - MARIE RUSTEN MOLDØEN
PS 155/18 SUPPLERINGSVAL TIL KLAGENEMND FOR EIGEDOMSKATTESAKER
PS 156/18 SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONAR

Stad

Kommunestyresalen
Leirdalen 1,  5430 Bremnes

Tlf.: 53423000
Faks : 53423001

E-post: postmottak@bomlo.kommune.no

(Nettside): https://www.bomlo.kommune.no/Webpartside.aspx?MId1=1552

Kontakt

Bømlo Kommune
 

Tlf.: 53423000

E-post: postmottak@bomlo.kommune.no

(Nettside): http://bomlo.kommune.no

Legg til hendinga i din kalender
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering