Etikk-konferansen 2019

måndag 18. februar 2019, 10:00 - 15:00

Informasjon

Livets siste dager - bruk av forhåndssamtaler, ivaretakelse av pasient og pårørende.
Velkommen til Etikk-konferansen i Bømlo, som er eit samarbeid mellom Bømlo kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for kommunene i Helse Fonna-området.

Hanne Krogh vil bidra med kulturelle innslag!

TID OG STAD
Mandag 18. februar 2019, kl. 10.00–15.00, Bømlo kulturhus, Kulturhusvegen 20, 5430 Bremnes


MÅLGRUPPE
Tilsatte og leiarar i helse- og omsorgstenesta, politikare, frivillige , pasientar, pårørande og brukerorganisasjoner, og andre som har interesse for temaet


KONTAKT OG PÅMELDING
Innen 11.02.2019
Via kurskalender på intranett for tilsette i Haugesund kommune. Eksterne deltakere må gå inn på http://www.haugesund.kommune.no/kurs (velg så fanen oppe som heter «kurs helse og omsorg») Ved problemer ring eller send epost til astrid.haland@haugesund.kommune.no Merk meldinga med «Etikk-konferanse 28.02.2018» Lurer du på noe ta kontakt med Astrid Håland tlf.52 74 46 63 eller på epost.


PROGRAM
10.00 Kulturelt innslag
Velkommen
ved rådmann i Bømlo kommune
10:30 Forhåndssamtaler; - hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for og hvordan gjør vi det?" Trygve Johannes Lereim Sævareid, forsker ved Senter for medisinsk etikk
11.30 Lunsj
12:15 ” Pårørenderollen i møte med alvorlig sykdom og død”
Anne Blaafladt, deler erfaringer etter mange år som sykepleier ved Hospice Lovisenberg - Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.
13:45 Pause
14:00 ”Hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen” Valborg Sinnes
Sykehusprest og leiar for Klinisk etikkommite i Helse Fonna
15.00 Takk for i dag og vel heim

Stad

Bømlo Kulturhus
 

Tlf.: 53 42 35 00

E-post: post@bomlokulturhus.no

(Nettside): http://www.bomlokulturhus.no/

Kontakt

Bømlo Kommune
 

Tlf.: 53423000

E-post: postmottak@bomlo.kommune.no

(Nettside): http://bomlo.kommune.no

Legg til hendinga i din kalender
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering