Kommunestyremøte

måndag 2. desember 2019, 18:00 - 21:00

Informasjon

Kommunestyret har møte i kommunestyresalen i Rådhuset måndag 2. desember 2019 kl. 18:00. Før ordinære saker tas opp til handsamimg vert det informasjon om kommune-planarbeidet ved kommuneplanleggjar Alf Helge Greaker. Møtet er ope for publikum og vert også sendt direkte på https://bomlo.kommunetv.no/

På sakslista står:


PS 96/19 OPEN TALARSTOL
PS 97/19 ORIENTERING FRÅ RÅDMANN
PS 98/19 REFERATSAKER
PS 99/19 MELDINGSSAKER
PS 100/19 SØKNAD OM OPPJUSTERING AV DRIFTSTILSKOT FRÅ PRIVATE FYSIOTERAPEUTAR
PS 101/19 SØKNAD OM OPPJUSTERING AV DRIFTSTILSKOT FRÅ PRIVAT FYSIOTERAPEUT
PS 102/19 HØYRINGSUTTALE TIL FORSKRIFT OM MILJØ OG HELSE I BARNEHAGE OG SKULE
PS 103/19 HANDLINGSPLAN 2019 - 2020 TIL KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST FOR BØMLO KOMMUNE
PS 104/19 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 – SPELEMIDLAR
PS 105/19 FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR NAUST, NÆRING- OG FRILUFTSOMRÅDE 6/9 M.FL. ÅREID PLANID 201706
PS 106/19 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN BUSTAD, NAUST- OG NÆRING VERKSTADEN, KVERNENES 151/8 M.FL. PLANID 201605
PS 107/19 BER OM MEKLING I REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE SLÅTTEVIK GNR.115, BNR.2,5 M.FL. ÅDNANES. PLANID201506
PS 108/19 OPPFØLGING OG TILBAKEMELDING PÅ SELSKAPSKONTROLL – RAPPORT – KARMSUND HAMN IKS
PS 109/19 NY UTVALSTRUKTUR – DELEGERING
PS 110/19 SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONAR

 

Stad

Bømlo Rådhus
Leirdalen 1,  5430 Bremnes

Tlf.: 53423000

E-post: post@bomlo.kommune.no

Kontakt

Bømlo Kommune
 

Tlf.: 53423000

E-post: postmottak@bomlo.kommune.no

(Nettside): http://bomlo.kommune.no

Ansvarleg

Kundetorget
Leirdalen 1,  5430 Bremnes

Tlf.: 53423014

E-post: post@bomlo.kommune.no

Legg til hendinga i din kalender
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering