Kommunestyret

Kommunestyret har møte måndag 22. mars kl. 18.00.
Dato
22. mars 2021
Tid
18:00 - 21:00
Stad
Kommunestyresalen - Rådhuset
Møtet er ikkje ope for publikum, men vert sendt direkte
 
 
Saksdokument kommunestyret finn du her og i Fellessekretariatet
 
Saksliste:
PS 18/21 OPEN TALARSTOL
PS 19/21 ORIENTERING FRÅ KOMMUNEDIREKTØR
PS 20/21 REFERATSAKER
PS 21/21 MELDINGSSAKER
PS 22/21 BUDSJETTREVISJON INVESTERINGAR - OVERFØRING AV RAMME FRÅ 2020 TIL 2021
PS 23/21 TILSKOT TIL FØLGJE I SAMBAND MED FERIE FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE
PS 24/21 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET - NMSK - FOR PERIODEN 2021- 2024 BØMLO KOMMUNE
PS 25/21 KOMMUNALT TILSKOTT OG GARANTI - LYSLØYPE LANGEVÅG
PS 26/21 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 2020 - 2032
PS 27/21 REGULERINGSPLAN FOR NAUST OG FRITIDSBUSTADER TOTLAND GNR.13, BNR.194 M.FL.I BØMLO. PLANID 201906.
PS 28/21 REGIONALT DIGITALISERINGSSAMARBEID - DIGIVESTLAND
PS 29/21 HØYRINGSFRÅSEGN - BEREKRAFTIG VERDISKAPING INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING 2021 - 2033 VLFK
PS 30/21 VAL AV MEDLEMMER TIL BVA, BKE, BØMLO KULTURHUS OG VIERGO
PS 31/21 HANDSAMING AV INNBYGGJARFORSLAG - NEI TIL BOMRING RUNDT SVORTLAND
PS 32/21 SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONAR

Informasjon om hendinga

Arrangør

Bømlo Kommune
Til toppen