Offentlege høyringar svarskjema stort

 

Barnehagesøknad

Søknadsfrist barnehageplass er 1. april

22.03.2019

Me minner om at søknadsfrist for...

Søknadsskjema kulturskulen

Friplassar i Bømlo kulturskule

20.03.2019

Frå 01.01.2019 opprettar Bømlo kulturskule...

Bømlo formannskap 5.3.19

Brannstasjon på BUS-tomta

05.03.2019

Bømlo formannskap vedtok med 7 mot 2 røyster å...

Turveg stengt-skilt rubbestadneset

Stiarbeid fram til skuleferien

04.03.2019

Opprustingsarbeidet på stien frå...

Vis alle
 
Login for redigering