sommerbilde.jpg

Kommunestyret har sett av midlar til eit feriefond der personar som grunna si funksjonshemming er avhengig av følgje for å reise på ferie kan søkja om inntil 5000 kroner årleg. Søknadsfristen for 2. tildeling i 2019 er 15. september.

Annelin Katla lærar 1. klasse Rubb skule

Trafikksikker skuleveg, opprusta uteområde og eit totalt nyrenovert bygg stod klart til skulestart for elevar og staben ved Rubbestadneset skule torsdag 15. august.

Steng opplæringsbasseng

Grunna utbetring av opplæringsbassenget vert dette stengt i perioden 12. august til 1. september.

Tone Baugstø ny skule

Skuleåret 2019-2020 startar torsdag 15. august for grunnskulane i Bømlo kommune. Rektor Tone Baugstø ved Rubbestadneset skule tek i mot elevane i nyoppussa lokaler og langt meir trafikkvennleg tilkomst.

Reinhaldsoperatørane

Bømlo kommune tok frå 1. august tilbake reinhaldet i eigen regi med oppretting av ny reinhaldsavdeling under teknisk drift. 17 nye reinhaldsoperatørar vart ynskte velkomen med marsipankake og ei rose av leiar ved teknisk drift Vardan Vardanyan og personalsjef Vanja Espeland.

Snøbrøyting veg

Bømlo kommune ved Teknisk drift inviterar til anbodskonkurranse om vintervedlikehald av kommunale vegar og plassar. Konkurransen er lagt ut på Doffin.

Badeplassen Narravikjo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatnet på badeplassane i sommar.

Alle prøvane tilfredsstiller kravet til godt badevatn.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering