Hovudopptak til barnehageplass

Frist for å søkja barnehageplass i Bømlo er 1. februar 2021. Plassane som vert fordelt ved hovudopptak er med oppstart frå 15. august.

Gult nivå på ungdoms- og vidaregåande skular

Ungdomstrinnet ved Moster skule har raudt nivå ut denne veka, men går til gult nivå frå måndag 25. januar. Bremnes ungdomsskule, ungdomstrinnet ved Hillestveit skule, Bømlo vaksenopplæring og Bømlo kulturskule går til gult nivå frå onsdag 20. januar.

Innreisereglar og krav

Regjeringa tilrår å unngå unødvendige reiser til utlandet. Alle som kjem til Norge frå utlandet, med unnatak av gule land/område i Europa, skal vere i karantene i 10 døgn. Hugs at reglar for karantene og testing ved ankomst blir oppdatert fortløpande og kan endra seg raskt. 

Besøksreglar på institusjonane våre

På grunn av auke i smitteomfang på Bømlo også med ukjente smittevegar finn me det et naudsynt å innføre strengare besøksreglar og smittevernrutinar frå i dag 23.12. 2020 og inntil vidare.

Bømlo kommune har fått nye nettsider

Bømlo kommune har no lansert nye nettsider. Målet er at du skal finna den informasjonen du treng og få løyst oppgåvene dine enklast mogleg. Framleis er det ein del som manglar - og ein del som må korrigerast og vidareutviklast.

Registrer deg for koronavaksine

Me oppmodar alle i alderen 18-84 år om å registrere seg for å få vaksine mot covid19. Dette gjeld også deg som ikkje ønskjer å vaksinere deg.

Koronavaksine i Bømlo

Gruppa eldre over 85 år er saman med prioritert helsepersonell dei som vil få dei første dosane.

Får 60-70 vaksinedosar denne veka

Bømlo kommune mottek denne veka 10 glas (60-70 dosar) med covid19-vaksine. Dermed vil resten av bebuarane på BBH, Teiglandshagen og Bømlo omsorgstun bli vaksinert. 

Martha tok første stikk

- Var det alt? Det var då ingenting å kvi seg for. Eg har hatt verre stikk enn dette, humrar 93-åringen Martha Olson. Ho var den første som fekk koronavaksinen i Bømlo kommune torsdag 7. januar 2021. Totalt skal 61 bebuarar ved Bømlo bu og sjukeheim (BBH) vaksinerast.

Til toppen