Aktuelt

Straumstøtte for friviljuge organisasjonar

Tilskotsordninga med straumstøtte til friviljuge organisasjonar vert ført vidare til og med mars 2023. Søknadsskjemaet for april-juni 2022 vert opna tidlegast i midten av august.

Legekontor på Bømlo

Her finn du ferieplanen til legane og opningstider sommaren 2022.Det er fire legekontor i Bømlo kommune. På Svortland ligg Bremnes legesenter og Kystlegane. I tillegg er det legekontor på Moster og Langevåg.

Oppfriskningsdose 75+ (dose 4)

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår ny oppfriskingsdose med koronavaksine for personar 75 år og eldre frå 01.07.2022.

Møte med byggjenæringa om framtida

Kva behov og ynskjer vil ulike aldersgrupper i befolkninga ha i bustadmarknaden i framtida? Korleis kan me møta desse utfordringane og endringane? Kva verkemidlar og moglegheitsrom finst?

Historisk i Bømlo kommune

Det var eit feststemt personale ved Svortland skule som nyleg fekk vere med på ein historisk dag. Deira kollega dei siste 16 åra Elin Jordal Nesse skulle takkast av som pensjonist etter 50 år som arbeidstakar i Bømlo kommune!

Innfører lading mot betaling

Alle Bømlo kommune sine elbilladarar er no skifta ut til «smarte» ladarar. Dei fleste ladarane er reservert kommunale tenestebilar, men nokre stader er det blitt opna for lading mot betaling.

Ferietilskot til ledsager

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. 

Opphevar totalforbod mot bålbrenning og grilling

Brannsjefen i Bømlo opphevar totalforbod mot å gjere opp open eld utomhus i heile kommunen frå i dag måndag 14. juni. Han minnar om at generelt bålforbod i perioden 15. april til 15. september.

Velkomen til nytt skuleår!

Velkomen attende til nytt skuleår og spesielt velkomen til dykk som har eit første møte med Bømloskulen eller som startar på ein ny skule – me gler oss til å bli betre kjende, seier kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund.

Vigilo også for skulane våre

Bømlo kommune tek frå skuleåret 2021/2022 i bruk Vigilo som oppvekstadministrativt system for skule. SFO og barnehagar i kommunen brukar allereie løysinga.

Til toppen