Ordførar Sammy Olsen (Sp)

Sammy Olsen (66) er den første ordføraren frå Senterpartiet i den moderne Bømlo kommune etter at han vart vald med 14 mot 13 røyster i det konstituerande kommunestyremøtet 21. oktober for perioden 2019-2023. Han får med seg Ragnfrid Sønstabø (H) som varaordførar i fleirtalskoalisjonen H, Sp, Frp, V og PDK.

Bomberos de Bømlo takk

På sin siste dag som ordførar for Bømlo kommune mottok ordførar Odd Harald Hovland takk frå brannsjef Ove Halleraker i samband med støtta til Prosjektet "Bomberos de Bømlo". 

Henriette Vasstrand tekstvinnarar Gi tid

- Det handlar om korleis du handterer det som skjer rundt deg. Har du det tungt, våg å opne opp og ta i mot hjelp. Våg å opne opp og få andre med på laget ditt. Lær å elsk deg sjølv, oppmoda Henriette Vasstrand eit lydhøyrt ungt publikum i Bømlo kulturhus under Verdsdagen for psykisk helse onsdag 16. oktober.

kristenretten_i slik ei natt

I 2024 er det 1000 år sidan Kristenretten vart innførd i Noreg. Bømlo kommune, saman med Hordaland fylkeskommune og andre aktørar, planlegg eit riksjubileum det året med sentral markering på Moster. Ein søkjer no etter dagleg leiar/prosjektleiar til å leie og koordinere arbeidet fram mot 2024.

Kondolanseprotokoll Geir E. Aga 15.10.2019

Kondolanseprotokoll for avlidne rådmann Geir Ebbesvik Aga (61) er lagt ut i Kundetorget på Rådhuset. Publikum er velkomen innom for å gje ei siste helsing. Protokollen vert liggjande fram til gravferda.

 

Konstituering ny rådmann AGL

Assisterande rådmann Aud Gunn Løklingholm vart samrøystes konstituert som ny rådmann inntil vidare i eit ekstraordinært formannskapsmøte i dag. 

Ill.bilete rekneskap budsjett

Tysdag 29. oktober 2019 klokka 13.30 presenterer  konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm sitt framlegg til budsjett for 2020-2023 i kommunestyresalen. Møtet er ope for publikum.

Planlegging

Bømlo kommune skal tilsetje ny plan- og byggesakssjef som skal ha det overordna administrative, faglege og økonomiske ansvaret for plan- og byggesaksavdelinga.  

Norges lover-klubbe-kommunevimpel

Kommunelova av 2018 tek i hovudsak til å gjelda frå og med konstituerande møte i nytt kommunestyre 21. oktober. Det er nokre sentrale reglar som gjeld val til folkevalde organ som er endra i den nye lova. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering