Snøbrøyting veg

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5. november 2018 – 31. mars.2019. Det er 6 tilsette som til ei kvar tid rullerer vaktberedskap og kor fleire kan bli kalla inn ved behov. 

Lærling og elev

Bømlo kommune skal ta inn lærlingar i fem fag frå august i år på 2-årig arbeidsavtale. 

Sommarvikarannonse 2019

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar på fleire fagområde innan pleie- og omsorg, kjøkenassistentar, miljøtenesta i rus og psykisk helse, barne- og familietenesta, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i kundetorget/turistinformasjonen. 

2019 heading rektorannonse Meling

Sidan noverande rektor tek til som rektor på Bremnes ungdomsskule, vert det ledig 100% stilling som rektor ved Meling skule frå 01.05.19. I tillegg til rektor har skulen ein avdelingsleiar med leiingsressurs på ca. 30% og ein merkantil ressurs. Kommunen er organisert som ein to-nivå kommune, der rektor har vide fullmakter og stort ansvar.

Stup

 

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett.

Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena.

Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus.

 

Hjarteleg velkomen til oss!

Komfyrvakt

Det var 153 komfyrbrannar i Hordaland i fjor. Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 304 brannutrykkingar til bustader i Hordaland i 2018. Heile 50 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk. 

Christin Klubben er tilsett som ny rektor ved Bremnes ungdomsskule frå 1. mai i år då noverande rektor Hans Arnevik går av med pensjon.

Nærfriluftsliv_folkehelsefilmen HFK

- Folkehelsearbeid skjer i alle sektorar i kommunen, om det gjeld helse, trafikktryggleik, turstiar, bustadfelt eller skulemiljø. For å vise dette litt betre deler me filmen frå Folkehelseringen i Hordaland fylkeskommune, seier folkehelsekoordinator Anne-Beth Njærheim i Bømlo kommune.

 

Halbmayr, Liv Turid Steinsbø - leiande helsesjukepleiar_sks.jpg

- Frå 1. januar i år vart tittelen helsesøster gjort om til helsesjukepleiar, men kompetansen er den same, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid Steinsbø Halbmayr i Bømlo kommune.
 

Undervisning grunnskule

Det vert fleire ledige undervisningsstillingar i grunnskulen frå 01.08.19 – faste, vikariat, heile eller delstillingar. Søknadsfrist 1. mars 2019. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering