Aktuelt

- God plass å vera

- Det er alltid ein god dag når eg får kome hit. Ein nøgd og fast brukar av aktivitetstilbodet Nyving koste seg med kaffi og kaker saman med ordførar Sammy Olsen og mange andre på den offisielle nyopninga fredag føremiddag.

Høyrselstap - utfordringar og moglegheiter

Har du nedsatt høyrsel eller kjenner nokon som har det? Ergo- og fysioterapitenesta held to timars kurs for både deg med og utan høyreapparat, samt familie og vener som ønsker informasjon om høyrselstap, utfordringar og moglegheiter.

Inviterer byggjenæringa på frukostmøte

Onsdag 15. juni inviterer Bømlo kommune saman med Atheno delA byggforum og Husbanken til frukostmøte i Moster amfi. Økonomiske verkemidlar i Husbanken for privatbustadar og utleigebustadar, samt synfaring på Dalaneset og ved omsorgbustader på Moster står på menyen.

Opna nytt bufellesskap

Dei fem bebuarane i Risbudalen bufellesskap fekk storfint besøk av varaordførar Ragnfrid Sønstabø og kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal då det nyleg var offisiell opning med snorklypping, kaker og omvising i dei flotte leilegheitane.

Nye gatelys på Løkkevegen

Arbeid med oppsett av fem nye gatelys på Løkkevegen på Våge startar måndag 9. mai om alt går etter planen. 

Markerte frigjerings- og veterandagen

Elevar frå 5. trinn ved Svortland skule og 7. trinn ved Gilje skule stod for program og kransenedlegging ved Blia-monumentet og minnesmerket over dei falne under 2. verdskrig ved Bremnes kyrkje for å markera frigjerings- og veterandagen 8. mai. Ordførar Sammy Olsen heldt appell.

Brannfaren er ikkje over

- Me har ikkje hatt noko nedbør av betydning og minnar difor om at brannfaren ikkje er over, seier brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning.

Endring i kommunale koronatenester

Bømlo kommune avviklar tenestene koronatelefon, koronasentralen, PCR-testing og utskriving av koronasertifikat i sin noverande form frå 1. mai 2022.

Nye ladepunkt for kommunale tenestebilar

Frå 25. oktober starta Bømlo kommune installering av nye elbil-ladarar for tenestebilar ved fleire kommunale bygg. Ved Rådhuset vert dei gamle ladepunkta bytta ut med nye. Dei nye ladepunkta er reservert for tenestebilar, og vil ha tilgang via brikke-system.

Turlagsformannen fekk Eldsjelprisen

Nils Magne Helle er tildelt Bømlo kommune sin Eldsjelpris 2021.  Han har vore styreformann og ein sentral person i Bømlo Turlag sidan oppstarten i 2011.

Til toppen