Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Aktuelt

Opphevar totalforbod mot bålbrenning og grilling

Brannsjefen i Bømlo opphevar totalforbod mot å gjere opp open eld utomhus i heile kommunen frå i dag måndag 14. juni. Han minnar om at generelt bålforbod i perioden 15. april til 15. september.

Revidert Bømlopakke II vedteke

Bømlo kommunestyre vedtok i ekstraordinært møte med 25 mot to røyster å leggje innstillinga til Fylkestinget til grunn for revidert Bømlopakke II. Det er i utgangspunktet krav om at det blir gjort likelydande vedtak i fylkesting og kommunestyre for dei punkta i vedtaket som går på innhald i bompengepakkar. Vestland fylkesting skal gjere sitt vedtak i møte 16. og 17. juni.

- Kommunen tilbyr ikkje Janssen-vaksinen

Regjeringa har kunngjort at Janssen-vaksinen skal gjerast tilgjengeleg frå 15. juni for utvalde tilfelle. Vaksinen vil ikkje vere ein del av det kommunale vaksinasjonsprogrammet, og vil ikkje bli tilbode ved kommunal vaksinasjonssentral. Kommuneoverlegen i Bømlo oppmodar folk om å vente til ordinær vaksinasjon.

Sommaropen koronatelefon, teststasjon og vaksinetelefon

Det vert reduserte opningstider i sommar frå 14. juni ved koronatelefonen og teststasjonen. Det er og nye telefontider for vaksinetelefon. Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen.

- Ikkje slapp av no

- Pandemien er ikkje over. Det er framleis viktig at folk hugsar på smittevernreglane og har kontroll på nærkontaktane sine, oppmodar kommuneoverlege Kjersti Follesø.

240 dosar til nyvaksinering for 55-64 åringar

Bømlo kommune får 40 glas (240 dosar) for nyvaksinering Dose 1 i veke 23, andre veka i juni. Me er då i gang med å vaksinere gruppe 8 -  alder 55-64 år. Det er i tillegg 52 glas (312 dosar) til dose 2.

Velkommen til trygt besøk på institusjonane våre

Fullvaksinerte kan no besøkje bebuarar ved institusjonen utan særskilte avstandsreglar dersom den dei besøkjer og er fullvaksinert.

Ferietilskot til ledsager

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. 

Status koronasituasjon - 22.04.2021

Ingen nye smittetilfelle meldt. Onsdag 21. april vart 16 personar testa, der 3 av desse var nærkontaktar.

Går samla vidare

Trass stor usemje og eit kommunestyre delt på midten i saka om revidert Bømlopakke II klarte dei etter ein lang og konstruktiv debatt å samla seg om eit breitt fleirtal om vegen vidare. 

Til toppen