Koronavirus - informasjon

Aktuelt

Ingen nye smittetilfeller - Koronastatus 04.08.21

Bømlo kommune har ikkje fått meldt inn nokon nye smittetilfeller så langt onsdag 04.08.21. Me har ikkje fått inn svar på testane tatt i går. 

Musikalframsyningar i Moster amfi går som planlagt

Det lokale smitteutbrotet på Bømlo den siste veka har skapt usikkerheit rundt gjennomføringa av noregspremieren på musikalen «Kristina frå Duvemåla» i Moster amfi. Sjølv om tal smitta har gått noko ned dei siste to dagane, vil Bømlo framleis vere på risikonivå 3. Ny vurdering av risikonivå skjer måndag 09.08.21.

Ingen nye smittetilfeller - Koronastatus 02.08.2021

Bømlo kommune har ikkje fått meldt inn nokon nye smittetilfeller, måndag 02.08.21. Me har fått svar på alle testane frå laurdag og alle prøvane er negative. Me ventar på svar på 66 prøvar som vart teken på søndag.

Sommarskuta Statsraad Lehmkuhl kjem til Bømlo

Me minnar om at sommarskuta Statsraad Lehmkuhl seglar gjennom Nyleia i morgon 3. august. Sommarskuta vil ha avgang frå Bergen kl 11.00, og vil gå med 5 knops fart mot Bømlo. Det vil bli eit kort stopp i Lysøen og Korsfjorden. 

3 nye smittetilfeller - Koronastatus 03.08.21

Bømlo kommune har fått meldt inn 3 nye smittetilfeller måndag, og ingen nye så langt i dag. Dei 3 tilfella var allereie i karantene etter smittesporing. 

Sju nye tilfelle – Koronastatus 1.8.2021

Bømlo kommune har fått meldt inn sju nye tilfelle av koronasmitte. I tillegg har me fire personar som har fått inkonklusive smittesvar, og som dermed må retestast. Me mistenkjer at fleire av desse vil få positivt testsvar.

10 nye tilfelle - Koronastatus 30.07.2021

Det er 10 nye påviste tilfelle av koronasmitte i tillegg til dei 13 tilfella Bømlo kommune meldte om i går. Av desse er to utanom smittesporingsarbeidet knytta til festar i helga som var. – Me står no ovanfor eit svært omfattande smittesporingsarbeid og våre tilsette, fleire av dei heimkalt frå ferie, gjer ein formidabel innsats. No må me alle trå til for å avgrensa dette utbrotet, seier kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

Seks nye tilfelle meldt - Status koronasituasjon 31.07.2021

Det er meldt seks nye smitta per laurdag 31. juli og Bømlo kommune forventar monaleg auke i talet framover. Me mistenkjer at det ligg føre  to smittelinjer – ein med alfa-varianten og den andre med delta-varianten.

Livsmeistringskurs frå 18. august

Om du ynskjer å bli meir bevisst på kva som er viktig for deg, og leva meir i tråd med det, få ein betre kvardag, med auka energi og livsglede, kan dette livsmeistringskurset vere aktuelt for deg. Bømlo kommune startar opp livsmeistringskurs onsdag 18. august - framleis ledige plassar.

Varsel om oppstart av planarbeid, detaljplan for kysthytte og småbåthamn på gnr. 5 bnr. 72 Sakseid Indre

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering ny detaljplan for kysthytte og småbåthamn på gnr. 5 bnr. 72 Sakseid Indre, Planid 202102, Bømlo kommune. Prinsippsøknad om oppstart vart handsama i utval for areal og samferdsel 02.06.2021.

Til toppen