Sunnhordlandstreff Arena 2018

Tirsdag 18. desember kl 17:00 står hyggjelege folk frå bedrifter og kommunar i Sunnhordland klare til å ta imot deg på Arena i Leirvik sentrum.

 

Røykvarslardag

- Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å byte batteri 1. desember, som er Røykvarslardagen, seier brannsjef Ove Halleraker.

Julekalender 2018

Bømlo brann og redning skal i november undervisa elevar på femte trinn i grunnleggjande brannvern og dela ut Brannvesenets julekalender. Den inneheld eit av adventstida sine viktigaste bodskap: Korleis få ei trygg og brannfri høgtid. Kampanjen vart starta opp på Meling skule.

Egenberedskap samlebilde

- Når samfunnet vert råka av ei stor hending eller krise, må hjelpa først ut til dei som treng det aller mest. Jo fleire av oss som er i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpe dei rundt oss ved ei hending, jo betre rusta står me som samfunn. Saman er me førebudd!

Unge MOTivatorar

For tredje året på rad samla Bømlo, Fitjar og Stord sine MOT-team seg på Vikahaugane på Stord for å trene opp nye «Unge MOTivatorar». Dette er ein del av MOT-programmet som Bømlo har hatt sidan 2012. Ein «Ung MOTivator» er ein ungdom som blir vald ut fordi dei har utpeika seg på eit eller anna vis, og dei har sjølv ynskja å være med på å skape eit betre og meir inkluderande skulemiljø. 

Julebord feststemning

Julebordsesongen er offisielt i gang. Vi børstar støv av paljettkjolen og pussar festskoa. Speler juleklassikarar på anlegget og pyntar kontorlokala til det ukjennelege. Så er det klart for julemat og julesong. Men dessverre ofte også litt for mange juleøl – og hendingar som ein helst skulle ha vore forutan.  

Prøv oss BVO

Bømlo kommune er blant dei tre kommunane i Hordaland som har fått størst del av deltakarar frå introduksjonsprogrammet for flyktningar ut i arbeid og utdanning i 2017.

Signering rammeavtale arkitekter

Bømlo kommune har nyleg inngått ein rammeavtale for arkitekttenester med bergensbaserte OG Arkitekter AS.

 

Opningshelg Bømlo symjehall

Bømlo symjehall har vore i drift i vel ein månad, og i helga 5.-7- oktober er det storstilt opningsshow. Fredag klyppar ordførar Odd Harald Hovland snora, og så går det slag i slag med både hinderløype, disko, stupe-/dødseshow. Sundag er det workshop i både stup/dødsing og crawl.  

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering