Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Smittevernlege Kjersti Follesø

-  Når me no reiser meir på tvers av kommunegrenser, aukar risikoen for smittespreiing. Difor må me framleis halda på smittevernreglar om sosial avstand og god hygiene, oppmodar smittevernlege Kersti Follesø i Bømlo kommune.  

Kontraktsignering Moster legesenter

Bømlo kommune signerte denne veka kontrakt med Grunnavågen Eiendom AS om nytt legesenter på Moster. 

Smittevern koronatesting høgde

Frå torsdag 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får sjå svaret via kjernejournal.

Koronatesting BUS

- Det er no kome svar på dei testane som blei tekne på fredag, og det er ingen som har testa positivt på Covid-19 til no. Det blir tekne nye prøver i dag, og me opplever at me har god kontroll på situasjonen, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Smittevernlege Kjersti Follesø

- Ein person som har vore på Bømlo har fått stadfesta Covid-19. Det er ikkje kjend kor personen har blitt smitta, men det er mistanke om at det kan ha vore på Bømlo. Det tyder at det kan vere smitte i kommunen som ikkje er kjent, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

 
Overnatting, Bømlo folkehøgskule

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. Søknaden kan sendast både før og etter ferien er avvikla.

Planlegging

Bømlo kommune har ledig 100% fast stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Stup i Gruvo

Vassprøvar tekne ved populære badeplassar i ferskvatn og sjøvatn i Bømlo kommune syner alle utmerka kvalitet. Badeplassane som er testa av SLab er Åreiddalen, Hiskjo, Mælandsvågen, Djupedalen, Gruvo Mosterhamn, Furuneset, Vevik og Narravik.

Tilbygg Meling skule skisse

Totalentreprenør Dommersnes og Larsen vart tildelt kontrakten med nytt tilbygg på Meling skule til ein verdi av 22 millionar kroner.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering