Aktuelt

Status koronasituasjon - 03.05.2021

Sundag 2. mai vart det meldt om eitt nytt smittetilfelle. Det gjeld ein arbeidsinnvandrar som er i karantene. Ingen nærkontaktar.

Vaksinering framover

Frå veke 17 blir resten av dei som er 65 år eller eldre første halvdel av 2021 kalla inn til vaksinasjon, samt dei med sjukdomar som gir auka risiko i aldersgruppa 18-64 år som er meldt inn frå fastlegane.

Kommunen har kontroll på smittetala

- Me har kontroll på alle smittetilfeller som skjer på Bømlo, sjølv om tala frå FHI og VG sin koronastatistikk ikkje alltid samsvarar med tala kommunen informerer om, understrekar kommuneoverlege Kjersti Follesø. Dette har vore eit problem heilt frå starten av pandemien, og har ulike årsaker.

17. mai i Bømlo kommune

Nasjonaldagsfeiringa må bli over same leist som i fjor då Regjeringa har kunngjort at samfunnet framleis vil vere på nivå ein i gjenopningsplanen på 17. mai.

Velkomen til Kurebu!

Endeleg har me opna dagsturhytta på Goddo for publikum - og håpar mange har lyst til å ta turen hit.

Offentleg ettersyn reguleringsplan for næringsområde Lehamn gnr./bnr. 154/4 Brandasund

Framlegg til reguleringsplan for næringsområde Lehamn gnr./bnr. 154/4 Brandasund vert lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist14. juni.2021.

Smittevernreglar for konfirmasjonsselskap

Det har kome fleire spørsmål om kva regelverk som gjeld for selskap i samband med konfirmasjon. Dei nye reglane, gjeldande frå i dag 16. april, opnar for maks 10 personar ved private arrangement på offentleg stad.

Vil sikra attraktivt butilbod på Langevåg

Bli med å bidra til å sikra eit meir attraktivt butilbod på Langevåg ved å delta i undersøkinga til Langevåg utvikling. Denne vert gjennomført for å få innspel og innsikt i utvikling av framtidas butilbod. 

Falske e-postar om helseundersøking

Folkehelseinstituttet (FHI) åtvarar mot å opna falske e-postar som kan sjå ut som ei helseundersøking frå dei. - FHI har ikkje sendt ut ei slik undersøking, og me tilrår mottakarane å ikkje klikka på lenkjene, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen.

Status koronasituasjon 23.04.2021

Ingen nye smittetilfeller meldt. Torsdag 22. april vart totalt 16 personar testa, ingen i samband med smittesporing.  

Til toppen