Aktuelt

Kysthytteprosjektet nærare realisering

Onsdag 27. januar 2021 signerte Bømlo kommune og Bergen og Hordaland Turlag (BHT) intensjonsavtalen om å overta tomt og sette i gang arbeidet med ny reguleringsplan på Kråkeneset.

Finnås - Noregs fyrste heildigitale kommune

Alt av arkivmateriale etter historiske Finnås kommune (1837-1916) er no skanna og tilgjengeleggjort til Digitalarkivet. Samlinga er slik å rekne som Noregs fyrste heildigitale kommune.

Feil i faktura for eigedomsskatt og feiing - 26.03.2021

Nokre av våre kundar har motteke elektronisk faktura for skatt og eigedomsavgift i dag  26.03.2021 . Denne fakturaen er diverre feil, me ber difor at de slettar fakturaen. Nye faktura vert sendt ut etter påske. Me beklagar feilen!

Større boltreplass på Meling skule

Skuleåret 2021-2022 vil Meling skule ta imot elevar og tilsette i ein oppgradert og ny bygning med mellom anna  to nye klasserom, grupperom, nytt kontor for skulehelsetenesta og nytt areal for skulefritidsordninga. Lærarane får moderne arbeidsplassar og i tillegg vert det nye leikeapparat på uterområdet. Total kostnadsramme er på 28,4 millionar kroner.

Nær 14 millionar i tilskot til kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Stord, Fitjar og Bømlo har i dag fått melding frå Bufdir om at dei tre samarbeidskommunane har blitt tildelt kr 13.810.000,- i tilskot til forsøk med fritidskort haust 2021 og vår 2022.

Folkehelseprofil for Bømlo kommune 2021

Fysisk aktivitet er tema for årets folkehelseprofilar Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert for kommunar og bydelar. Den slår fast at kommunen kan leggja til rette for meir fysisk aktivitet. FHI understrekar at all statistikk i folkehelseprofilen må tolkast i lys av annan kunnskap om lokale tilhøve.  

Planar om å byggja?

Har du planar om å byggja terrasse, tilbygg, garasje, leggja ut flytebryggje eller liknande i sommar?     

Informasjon om koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet , og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. 

Til toppen