Aktuelt

Takka for koronainnsatsen

Ordførar Sammy Olsen og kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter heldt fredag 22. april ei markering i kommunestyresalen der representantar for kommunalt tilsette, friviljuge lag og organisasjonar, andre samarbeidspartar og lokalt næringsliv fekk ei hjarteleg takk for ekstraordinær innsats etter to år med koronapandemi. Takken vart også retta til alle innbyggjarane i kommunen.

Kalkomnen offisielt opna

- Kalken, eller marmoren som eg vil kalla det, har vore ei viktig del av industrihistoria på Moster og Bømlo frå gamalt av. Dette prosjektet har ei stor kulturhistorisk verdi. Takka vere stor innsats, kunnskap og kompetanse blir gamle tradisjonar no ført vidare og set igjen denne industrien på kartet, understreka ordførar Sammy Olsen før han klyppte snora.

Synfaring med gule vestar

Personar med gule vestar og måleutstyr vil gjennomføra synfaring på fritidseigedomar, naust, nærings- og landbrukseigedomar og einskilde bustadar i vår og sommar.

Har du sett hamnespy?

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar. No treng vi hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy.

Mottaksapparatet godt førebudd

Ingen ukrainske flyktningar er per  idag komen til Bømlo verken korkje privat busette eller andre. - Me må i første omgang tenkje på kva som er best for flyktningane som kjem, og ikkje kommunen sine behov. Det er i sentrum me har størst kompetanse og kapasitet no i første fase, understreka ordførar Sammy Olsen i formannskapsmøtet torsdag.  

Siste spadestikk for Prestebustaden

Garasjen på Prestebustadtomta fekk nådestøytet av sokneprest Asbjørn Gundersen under kommunen si symbolske markering av rivingsarbeidet og byrjinga av bygningsarbeida på den nye brannstasjonstomta tysdag 5. april.

Byggjer brannstasjon på prestebustadtomta

Nær tre timar med debatt, prøveavrøysting og gruppemøte måtte til før kommunestyret måndag kveld med knappast mogleg margin endeleg fekk avgjort kvar ny brannstasjon skulle plasserast. Dermed er det klart for tildeling av anbod og byggjestart på den gamle prestebustadtomta på Svortland.

Sender redningsutstyr til Ukraina

Bømlo brann og redning har skifta ut sitt gamle hydrauliske redningsverktøy med batteridriven verkty, og ynskte å senda det gamle men godt brukande verktyet til sine kollegaer i Ukraina. - Dette er solide saker som kan klippa, klemma, opna og løfta betong og stål. Akkurat kva redningsmannskapa treng i dei krigsherja områda no. Me er glade for å kunna gi dei dette, seier brannsjef Ove Halleraker.

Ordføraren har ordet

Bømlo-nytt har opna for ei ny spalte som kom på trykk for første gang i dag 30. mars. Ordførar Sammy Olsen vil i denne spalta dele både informasjon, hendingar og arrangement av ulikt slag, samt sine tankar og refleksjonar kring ulike tema.

Kan ta imot 70 flyktningar på kort varsel

Bømlo kommune er klar til på kort varsel å busetje 70 flyktningar frå Ukraina opplyste kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter mellom anna i si orientering til kommunestyret måndag 28. mars.

Til toppen