Aktuelt

Innbyggjarundersøking om reiseliv

Visit Sunnhordland gjennomfører innbyggjarundersøking. Bakgrunnen er å gjera regionen meir berekraftig som reisemål.

Feil i faktura for eigedomsskatt og feiing - 26.03.2021

Folkehelseprofil for Bømlo kommune 2021

Fysisk aktivitet er tema for årets folkehelseprofilar Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert for kommunar og bydelar. Den slår fast at kommunen kan leggja til rette for meir fysisk aktivitet. FHI understrekar at all statistikk i folkehelseprofilen må tolkast i lys av annan kunnskap om lokale tilhøve.  

Nær 14 millionar i tilskot til kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Stord, Fitjar og Bømlo har i dag fått melding frå Bufdir om at dei tre samarbeidskommunane har blitt tildelt kr 13.810.000,- i tilskot til forsøk med fritidskort haust 2021 og vår 2022.

Større boltreplass på Meling skule

Skuleåret 2021-2022 vil Meling skule ta imot elevar og tilsette i ein oppgradert og ny bygning med mellom anna  to nye klasserom, grupperom, nytt kontor for skulehelsetenesta og nytt areal for skulefritidsordninga. Lærarane får moderne arbeidsplassar og i tillegg vert det nye leikeapparat på uterområdet. Total kostnadsramme er på 28,4 millionar kroner.

Planar om å byggja?

Har du planar om å byggja terrasse, tilbygg, garasje, leggja ut flytebryggje eller liknande i sommar?     

Ferdsel på islagt vatn

Ferdsel på islagt vatn kan vera svært risikabelt. Kommune eller brannvesen kan ikkje gje garantiar for trygg ferdsel på ein spesifikk plass. Dette må du vurdere sjølv, og all ferdsel på isen skjer på eige ansvar.

Finnås - Noregs fyrste heildigitale kommune

Alt av arkivmateriale etter historiske Finnås kommune (1837-1916) er no skanna og tilgjengeleggjort til Digitalarkivet. Samlinga er slik å rekne som Noregs fyrste heildigitale kommune.

Til toppen