Aktuelt

Større boltreplass på Meling skule

Skuleåret 2021-2022 vil Meling skule ta imot elevar og tilsette i ein oppgradert og ny bygning med mellom anna  to nye klasserom, grupperom, nytt kontor for skulehelsetenesta og nytt areal for skulefritidsordninga. Lærarane får moderne arbeidsplassar og i tillegg vert det nye leikeapparat på uterområdet. Total kostnadsramme er på 28,4 millionar kroner.

Planar om å byggja?

Har du planar om å byggja terrasse, tilbygg, garasje, leggja ut flytebryggje eller liknande i sommar?     

Ferdsel på islagt vatn

Ferdsel på islagt vatn kan vera svært risikabelt. Kommune eller brannvesen kan ikkje gje garantiar for trygg ferdsel på ein spesifikk plass. Dette må du vurdere sjølv, og all ferdsel på isen skjer på eige ansvar.

Finnås - Noregs fyrste heildigitale kommune

Alt av arkivmateriale etter historiske Finnås kommune (1837-1916) er no skanna og tilgjengeleggjort til Digitalarkivet. Samlinga er slik å rekne som Noregs fyrste heildigitale kommune.

Til toppen