Aktuelt

SFO-søknad

Bømlo kommune tek frå i år i bruk Vigilo sitt system for søknadar til skulefrititidsordninga (SFO). Det er no opna for SFO-søknadar til skuleåret 2021/2022. Søknadsfrist er 15. mai.

Status koronasituasjon - 16.04.2021

Ingen nye smittetilfelle meldt. Torsdag 15. april vart totalt 32 personar testa, og av desse vart 16 testa i samband med smittesporing.

Bømlo opnar opp

I tråd med dei nasjonale føringane og lokal smittesituasjon har også bømlosamfunnet gradvis opna opp denne veka. Frå i dag 16. april gjeld nye nasjonale tiltak og Bømlo symjehall er ope for publikum.

Status koronasituasjon - 17.04.2021

Ein ny person har fått påvist smitte etter innreise. Smittesporing viser ingen nye nærkontaktar. Fredag 16. april vart 23 personar testa, tre av desse er rekna som nærkontaktar.

Status koronasituasjon - 18.04.2021

Med unntak av meldt smittetilfelle laurdag 17. april var alle testsvar frå torsdag og fredag negative. Det er ikkje teke testar denne helga. 

Status koronasituasjon - 20.04.2021

Ingen nye smittetilfelle meldt. Måndag 19. april vart 17 personar testa, ingen i samband med smittesporing. 

Status koronasituasjon - 21.04.2021

Ingen nye smittetilfeller meldt. Tysdag 20. april vart totalt 14 personar testa, ingen av desse i samband med smittesporing.    

Rullering av kommuneplanen sin arealdel

Bømlo kommune arbeidar no med å rullera kommuneplanen sin arealdel. Me inviterer  alle interesserte til å levera generelle merknadar og konkrete innspel til prosessen. Frist for å gje innspel er 30. mai 2021.

Status koronainformasjon 31.03.2021

Ingen meldte tilfeller med påvist smitte. Tysdag 30.03 vart totalt 54 personar testa. Av desse 33 i samband med smittesporing.    

Status for vaksinerte i Bømlo pr 22.03.21

Bømlo kommune vil i løpet av veke 13 ha gitt tilbod om vaksine til alle i aldersgruppa 75-84 år (prioriteringsgruppe 3). Prioriteringsgruppe 1 og 2 er allereie fullvaksinert.  Vaksinerte totalt: 1690 Delvis vaksinerte: 1143 Fullvaksinerte: 547

Til toppen