Aktuelt

Inviterte ordføraren på internasjonal lunsj

Deltakarane på Bømlo vaksenopplæring inviterte tysdag ordførar Sammy Olsen, kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter og kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund på lunsj med rettar frå alle verdsdelar utanom Australia.

Opningsfest for sansehagen

I strålande solskin kunne ordførar Sammy Olsen offisielt innvia den nye sansehagen utanfor post 2 sør ved Bømlo bu og helsesenter tysdag 6. september. Saman med bebuarar, pårørande, administrasjon og personell vart det feira med kaffi, lappar og kake.

Straumstøtte til hushaldingane

Regjeringa har innført ein straumstøtteordning som skal hjelpa hushaldingar med å handtera ekstraordinære straumprisar. Ordninga gjeld straumforbruk frå og med desember 2021 til og med mars 2023.  Les meir om ordninga her.

Aktivitetsdetektivar fann mykje!

Ungdommar med sommarjobb i Bømlo kommune har brukt sommaren godt

Kransalag for nybygg til rus og psykisk helse

- Kransalag for å feire tett tak, ikkje minst på eit nybygg, er ein god tradisjon. Det viktigaste er likevel å møtast for å feira og takka bygningsfolka for jobben dei gjer, takka prosjektsjef John Nordseth Nesse i Bømlo kommune.

Stor skuledag på Hillestveit

- Eg har mista sju tenner, kunne ein 1. klassing ved Hillestveit skule fortelja ein sjokkert ordførar på første skuledag hausten 2022.

Møte med byggjenæringa om framtida

Kva behov og ynskjer vil ulike aldersgrupper i befolkninga ha i bustadmarknaden i framtida? Korleis kan me møta desse utfordringane og endringane? Kva verkemidlar og moglegheitsrom finst?

Historisk i Bømlo kommune

Det var eit feststemt personale ved Svortland skule som nyleg fekk vere med på ein historisk dag. Deira kollega dei siste 16 åra Elin Jordal Nesse skulle takkast av som pensjonist etter 50 år som arbeidstakar i Bømlo kommune!

Fokus på økonomi og planframdrift

Formannskapet vart torsdag orientert om ein utfordrande økonomisk situasjon for kommunen og framdrifta i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel (KPA).

Innfører lading mot betaling

Alle Bømlo kommune sine elbilladarar er no skifta ut til «smarte» ladarar. Dei fleste ladarane er reservert kommunale tenestebilar, men nokre stader er det blitt opna for lading mot betaling.

Til toppen