Aktuelt

Morten Helland overtok ordførarkjedet

Vår nye ordførar Morten Helland (KrF) fekk overrekt ordførarkjedet frå avtroppande ordførar Sammy Olsen (Sp) under det konstituerande kommunestyremøtet for valperioden 2023-2027 måndag. Ragnfrid Sønstabø (H) held fram som varaordførar i koalisjonen mellom KrF, H og FrP som har eit fleirtal på 15 av 27 representantar.

Meld frå om feil på fylkesveg

Vestland fylkeskommune har oppretta ei ny feilmeldingsteneste der du kan sende inn melding om feil og manglar på fylkesvegen. Dette kan vere hol i vegen, feil på veglys eller liknande. 

Ny brannstasjon klar til våren

- Den nye brannstasjon er tiltenkt ein allsidig bruk for både brann, helse, og politiet. No er det viktig for oss å få dratt prosjektet i hamn på ein god måte, og med eit godt samarbeid skal me klara å få det til.

FACT-Ung - eit nytt team for ungdomen

FACT Ung Sunnhordland er eit behandlingsteam som arbeider med ungdom i alderen 12-18 år med moderate til alvorlege psykiske vanskar og utfordringar på fleire områder i livet. Dersom du får behandling i frå oss kan me følgja deg fram til du fyller 25 år. Målet er å bidra til ei positiv livsendring for ungdom og familien.

Dødsing og troll på femårsjubileum

- Det blei ei svært vellukka jubileumsveka med arrangement for alle aldersgrupper og god oppslutnad alle dagane. Sklia i opplæringsbassenget og den nye modulen til hinderløypa har også blitt godt teken i mot, strålar leiar Elin Steinsbø i Bømlo symjehall. 

Endra opningstider i Kundetorget

Opningstida i Kundetorget og sentralbordet er redusert fram til 23. november. Ny opningstid er måndag-fredag kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.30.

Taksering og synfaring av nye skatteobjekt

Bømlo kom­mune vil i løpet av dei komande månadane oktober - januar gjennomføra ei utvendig synfaring av alle nye skatteobjekt som er komne til i løpet av 2023.

Kommune-Kari på jobb for Bømlo

Me ønskjer Kommune-Kari velkommen som nytilsett i Bømlo kommune.  Ho starta i jobben denne veka, og vil vere lokalisert på kommunen sine nettsider.

Leirdalskryssen må utbetrast snarast

Saka om miljøgata i Svortland sentrum og korleis løysa dei trafikale utfordringane i krysset inn til Leirdalsvegen vart ei krevjande sak for kommunestyret. Våre 27 fremste folkevalde kom til slutt fram til eit samrøystes vedtak i sitt siste møte i valbolken 2019-2023.

Møtte byggjenæringa om arealplanen

Bømlo kommune og Atheno delA-byggfagforum inviterte nyleg byggebransjen til møte om rullering av kommuneplanen sin arealdel (KPA) – nye føresegner. - Skal me få ei best mogleg rullering av arealdelen til kommuneplanen er det viktig at me har god dialog med og får innspel frå dykk som er tilknytt lokal byggebransje, eller arbeider med prosjekt i Bømlo kommune, opna kommunalsjef samfunnsutvikling Tone Stavland.

Til toppen