Aktuelt

Storstreik avverga - semje i kommuneoppgjeret

Det vert ikkje storstreik i kommunane då partane kom til semje eit halvt døgn på overtid tysdag ettermiddag, melder NTB. 

- God plass å vera

- Det er alltid ein god dag når eg får kome hit. Ein nøgd og fast brukar av aktivitetstilbodet Nyving koste seg med kaffi og kaker saman med ordførar Sammy Olsen og mange andre på den offisielle nyopninga fredag føremiddag.

Opna nytt bufellesskap

Dei fem bebuarane i Risbudalen bufellesskap fekk storfint besøk av varaordførar Ragnfrid Sønstabø og kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal då det nyleg var offisiell opning med snorklypping, kaker og omvising i dei flotte leilegheitane.

Nye gatelys på Løkkevegen

Arbeid med oppsett av fem nye gatelys på Løkkevegen på Våge startar måndag 9. mai om alt går etter planen. 

Markerte frigjerings- og veterandagen

Elevar frå 5. trinn ved Svortland skule og 7. trinn ved Gilje skule stod for program og kransenedlegging ved Blia-monumentet og minnesmerket over dei falne under 2. verdskrig ved Bremnes kyrkje for å markera frigjerings- og veterandagen 8. mai. Ordførar Sammy Olsen heldt appell.

Brannfaren er ikkje over

- Me har ikkje hatt noko nedbør av betydning og minnar difor om at brannfaren ikkje er over, seier brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning.

Storsatsing på Serklau

- Me er stolt over at ei verdsleiande verksemd satsar her på Moster. Å skapa arbeidsplassar og auka folketalet er viktig for ein berekraftig kommune som Bømlo, og då er me avhengig av eit næringsliv som vil noko. Gratulera med dagen ScaleAQ!

Finalistar i UKM landsmønstring

Hannah Sortland Mæland og Eirik Nitter, begge musikantar i Bømlo skulekorps, er plukka ut til å representere Vestland fylke i finalen til landsmønstringa for UKM i juni.

Bømlo kommune sitt hovudnummer får nye funksjonar

Bømlo kommune sitt hovudnummer 53 42 30 00 får nye funksjonar frå måndag 2. mai 2022. Du som ringjer vil no få fire nye tasteval.

Takka for koronainnsatsen

Ordførar Sammy Olsen og kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter heldt fredag 22. april ei markering i kommunestyresalen der representantar for kommunalt tilsette, friviljuge lag og organisasjonar, andre samarbeidspartar og lokalt næringsliv fekk ei hjarteleg takk for ekstraordinær innsats etter to år med koronapandemi. Takken vart også retta til alle innbyggjarane i kommunen.

Til toppen