Aktuelt

Ny ferist på plass

Måndag 10. januar vart arbeidet med ny ferist på Hiskjo ferdigstilt etter ei vekes arbeid. 

Skiftar feristene på Oldereid

Måndag 17. januar startar kommunen arbeid med å skifte feristene på Oldereid.

Våge skule feira 50 år

Historisk dag på Våge skule der både fortid og framtid var i fokus. Både rektor og kommunalsjef drog dei historiske linene frå Sakseid skule til dagens Våge skule og nytt framtidig skulebygg. Dette gleda både elevar, tilsette og tidlegare rektorar og tilsette.

Badevatn i Bømlo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatn. Analysane viser at alle badeplassane held kravet til god badevasskvalitet. 

Velkomen til nytt skuleår!

Velkomen attende til nytt skuleår og spesielt velkomen til dykk som har eit første møte med Bømloskulen eller som startar på ein ny skule – me gler oss til å bli betre kjende, seier kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund.

Vigilo også for skulane våre

Bømlo kommune tek frå skuleåret 2021/2022 i bruk Vigilo som oppvekstadministrativt system for skule. SFO og barnehagar i kommunen brukar allereie løysinga.

Førsteklasses ved Meling skule

Måndag 16. august kunne rektor Katrine Hausberg ynskja 32 nye førsteklassingar velkomen til flunkande nye klasserom og nytt SFO-bygg på Meling skule. Anna i 1 A synest det er finast inne medan Hans i 1 B syns uteplassen er best – men begge syntes skulen og SFO-lokala er heilt førsteklasses.

Verdig minnemarkering av 22. juli

Ordførar Sammy Olsen leia ei flott og verdig markering av 10-årsdagen for terrorårtaket 22. juli i Oslo og på Utøya der 77 menneske mista livet. Vakker musikk og sterke appellar var det eit nær hundre frammøtte, mange med roser, fekk oppleva på torget ved Sams senter.

Bømlo kåra til «Årets trafikksikkerhetskommune 2021»

- Veldig kjekt og ein honnør til alle i administrasjonen som har jobba hardt og målretta med dette over fleire år. Det politiske miljøet har også vore aktive og stilt seg bak dette arbeidet, så det er mange å takka. Gratulerer til alle og heile Bømlo kommune, seier ein glad ordførar Sammy Olsen.

Rådhuset og biblioteket er blitt Miljøfyrtårn

Bømlo kommune har fått sertifisert rådhuset og Bømlo folkebibliotek som Miljøfyrtårn. Onsdag vart dette markert med overrekking av plakett og kake i rådhuset. - Bømlo kommune er den største verksemda i kommunen, og har soleis eit ansvar for å gå føre som ein god rollemodell for miljø- og samfunnsansvar, seier ordførar Sammy Olsen.

Til toppen