Aktuelt

Rydding langs kommunal veg

- No er våren her, og me ber om at dei som bur langs kommunal veg klipper tilbake hekkar og tre i hagane sine, seier driftsingeniør Stein Erik Lyslo i park, grønt og samferdsle.

Kan ta imot 70 flyktningar på kort varsel

Bømlo kommune er klar til på kort varsel å busetje 70 flyktningar frå Ukraina opplyste kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter mellom anna i si orientering til kommunestyret måndag 28. mars.

Sender redningsutstyr til Ukraina

Bømlo brann og redning har skifta ut sitt gamle hydrauliske redningsverktøy med batteridriven verkty, og ynskte å senda det gamle men godt brukande verktyet til sine kollegaer i Ukraina. - Dette er solide saker som kan klippa, klemma, opna og løfta betong og stål. Akkurat kva redningsmannskapa treng i dei krigsherja områda no. Me er glade for å kunna gi dei dette, seier brannsjef Ove Halleraker.

Siste spadestikk for Prestebustaden

Garasjen på Prestebustadtomta fekk nådestøytet av sokneprest Asbjørn Gundersen under kommunen si symbolske markering av rivingsarbeidet og byrjinga av bygningsarbeida på den nye brannstasjonstomta tysdag 5. april.

Flyktningesituasjonen og Bømlo kommune

Det kommunale tenesteapparatet riggar seg for å møta ei forventa auke i tal flyktningar til Bømlo etter invasjonen av Ukraina.

Første salve for nytt industrieventyr

- Dette er starten på eit nytt industrieventyr, helsa ein stornøgd styreleiar Ståle Vorland i Bømlo fiskerihavn AS dei over 500 frammøtte i Langevåg bygdatun.

Bømlo klare til å hjelpe

Eit samstemt formannskap stiller seg bak å ta imot vår del av flyktningar frå Ukraina. Viljen og engasjementet for å hjelpa er stort både blant private og bedrifter. - For kommunen er det viktig at hjelpa er godt samordna slik at me best mogleg får på plass alt dei treng av tenester innan helse og skule med meire, påpeika kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

Nye Moster legesenter offisielt opna

- Det er så flott her at eg kunne nesten tenkt meg 45 år til her, sa pensjonert sjukepleiar Berit Laila Ersland. Ho fekk æra av å skjere av den raude snora med skalpell då det flunkande nye, praktiske og flotte legesenteret og helsestasjon på Moster vart offisielt opna måndag 24. januar. 

Signerte kontrakt for ny brannstasjon

Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter signerte 7. mars kontrakt for bygging av ny brannstasjon på Svortland. Totalentreprenør Haaland & Thuestad frå Kopervik vann anbodet.

Kalkomnen offisielt opna

- Kalken, eller marmoren som eg vil kalla det, har vore ei viktig del av industrihistoria på Moster og Bømlo frå gamalt av. Dette prosjektet har ei stor kulturhistorisk verdi. Takka vere stor innsats, kunnskap og kompetanse blir gamle tradisjonar no ført vidare og set igjen denne industrien på kartet, understreka ordførar Sammy Olsen før han klyppte snora.

Til toppen