Aktuelt

Kulturskulen opnar for alle fag måndag 12. april - 09.04.2021

- Kulturskulen opnar for undervisning i alle fag f.o.m måndag 12. april, opplyser ein nøgd rektor Stein Høyland. Ein til ein undervisning har halde fram i dei siste tre vekene der all gruppeundervisning har vore stengt.

Meistringskurs om tankar, humør og handlingar

Tankeviruskurs er eit nyttig og gøyalt meistringskurs om korleis tankane og merksemda di verkar inn på humøret og handlingane dine. Dette er eit gratis kurs som passar for alle som ynskjer å lære meir om korleis tankane og merksemda påverkar humøret og handlingane våre.

SFO-søknad

Bømlo kommune tek frå i år i bruk Vigilo sitt system for søknadar til skulefrititidsordninga (SFO). Det er no opna for SFO-søknadar til skuleåret 2021/2022. Søknadsfrist er 15. mai.

Vil sikra attraktivt butilbod på Langevåg

Bli med å bidra til å sikra eit meir attraktivt butilbod på Langevåg ved å delta i undersøkinga til Langevåg utvikling. Denne vert gjennomført for å få innspel og innsikt i utvikling av framtidas butilbod. 

Falske e-postar om helseundersøking

Folkehelseinstituttet (FHI) åtvarar mot å opna falske e-postar som kan sjå ut som ei helseundersøking frå dei. - FHI har ikkje sendt ut ei slik undersøking, og me tilrår mottakarane å ikkje klikka på lenkjene, seier assisterande direktør Gun Peggy Knudsen.

Velkomen til Kurebu!

Endeleg har me opna dagsturhytta på Goddo for publikum - og håpar mange har lyst til å ta turen hit.

Lokal skog- og brannfare

Fram til det kjem nedbør av betydning er det fare for lokale skog- og lyngbrannar. Ver difor forsiktig med open eld. 

- La gamle bygg stå i fred

- Me ser at ungdomen kan finne det spennande å ryna seg ut på gamle bygg dei kanskje trur skal rivast uansett. Det er likevel ikkje greitt å drive hærverk på desse, og det kan tilmed innebere fare då du kan skada deg.

Over 12.000 bømlingar

Sterk folkevekst i 1. kvartal 2021 gjer at Bømlo kommune pr. 30. april har 12.001 registrerte innbyggjarar. Folkeveksten er på 48 personar, der fødselsoverskotet er 15 og nettoinnflytting er 33. Det vart født 35 bømlingar og 20 døydde.

Opphevar totalforbod mot bålbrenning og grilling

Brannsjefen i Bømlo opphevar totalforbod mot å gjere opp open eld utomhus i heile kommunen frå i dag måndag 14. juni. Han minnar om at generelt bålforbod i perioden 15. april til 15. september.

Til toppen