Aktuelt

Finalistar i UKM landsmønstring

Hannah Sortland Mæland og Eirik Nitter, begge musikantar i Bømlo skulekorps, er plukka ut til å representere Vestland fylke i finalen til landsmønstringa for UKM i juni.

Storsatsing på Serklau

- Me er stolt over at ei verdsleiande verksemd satsar her på Moster. Å skapa arbeidsplassar og auka folketalet er viktig for ein berekraftig kommune som Bømlo, og då er me avhengig av eit næringsliv som vil noko. Gratulera med dagen ScaleAQ!

Markerte frigjerings- og veterandagen

Elevar frå 5. trinn ved Svortland skule og 7. trinn ved Gilje skule stod for program og kransenedlegging ved Blia-monumentet og minnesmerket over dei falne under 2. verdskrig ved Bremnes kyrkje for å markera frigjerings- og veterandagen 8. mai. Ordførar Sammy Olsen heldt appell.

Storstreik avverga - semje i kommuneoppgjeret

Det vert ikkje storstreik i kommunane då partane kom til semje eit halvt døgn på overtid tysdag ettermiddag, melder NTB. 

Vellukka høyrselssamling i Kulturhuset

Litlesalen i Bømlo kulturhus var fylt til randen då kommunen si ergo- og fysioterapiteneste saman med Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT) heldt kurset "Høyrselstap - utfordringar og moglegheiter" tysdag 24. mai.  

ABCD-festival i Bømlo

Feiring, frampek og felles diskusjonar då Bømlo markerte slutten på første del av folkehelseprogrammet

Lokalhistorien eit tastetrykk unna

Først vart gamle Finnås kommune landets første heildigitaliserte kommune i 2020. No held IKA Hordaland (interkommunalt arkiv) på med å gjere tilgjengeleg kommunane Bremnes, Moster og Bømlo i Digitalarkivet.

Feira kantineovertaking og morsmålsdagen

Bømlo vaksenopplæring markerte overtaking av kantinedrifta og den internasjonale morsmålsdagen ved Bømlo vidaregåande skule 21. februar. - Perfekt kombinasjon av arbeidstrening og språkpraksis, og veldig kjekt for kombinasjonsklassen vår, seier ei nøgd avdelingsleiar Maren Laurhammer Gilje.

Me er no 12 061 bømlingar

Frå utgangen av 4. kvartal i 2021 syner folketalet i Bømlo ein vekst på 108 personar slik at me no er 12 061 innbyggjarar. I 2021 kom det 116 nye bømlingar til verda, medan 92 døydde som betyr eit fødselsoverskot på 24. Nettoinnflyttinga var på 87.

Har du ei verksemd som tilbyr solarium?

Bømlo kommune, i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), vil gjennomføre ei tilsynskampanje retta mot solarium i mars 2022.

Til toppen