Aktuelt

Revidert Bømlopakke II vedteke

Bømlo kommunestyre vedtok i ekstraordinært møte med 25 mot to røyster å leggje innstillinga til Fylkestinget til grunn for revidert Bømlopakke II. Det er i utgangspunktet krav om at det blir gjort likelydande vedtak i fylkesting og kommunestyre for dei punkta i vedtaket som går på innhald i bompengepakkar. Vestland fylkesting gjorde likelydande vedtak i møte 16. og 17. juni.

Førebygging av legionellasmitte i heimen

Faren for å bli smitta av legionellabakterier er liten. Du kan sjølv gjera enkle tiltak for å redusera faren ytterlegare.

Oppblomstring av blågrønalger (cyanobakteriar) i Storavatnet

Det er observert grønfarge i Storavatnet på Svortland i området heilt vest i vatnet. Dersom vatnet er grumsa, misfarga eller har eit belegg på overflata skal ein ikkje bade i vatnet, og ikkje la dyr drikke av vatnet.

Moloen klar for byggjestart

Vassbakk & Stol AS fekk kontrakten frå Vestland fylkeskommune om å byggja moloen til fiskerihamna i Hovlandshagen innanfor ei øvre ramme på 165 millionar kroner. Arbeidet omfattar bygging av ein 500 meter lang molo med kai og ei djupne på 40 meter. 

Takkar bømlingane for innsatsen

Ordførar Sammy Olsen takkar innbyggjarane, og særleg skuleelevane våre, for den fantastiske innsatsen dei la for dagen under TV-aksjonen 2021 til inntekt for Plan International med tema "Barn, ikke brud" sundag 24. oktober. Totalt kom det inn over 1,1 millionar kroner på Bømlo.

Fjern hinder for utrykningskøyrety

Å redda liv kan stå om sekundar. Då er utrykningskøyretya avhengig av å kome fram.

Champagnestart for sykkel-vm

Kort- og rehabiliteringsavdelinga (KOR) ved Bømlo bu og helsesenter markerte starten på VM i Road Worlds for seniors, eller sykkel-vm, ved å spretta champagneflaska i dag 6. september klokka 10.00. Jostein Nesse fekk æra av å sykla første etappe Storavatnet rundt.

Asfaltering av kommunale vegar

Teknisk drift skal frå 13. september og utover asfaltere ca. 2,9 kilometer på kommunale vegar. 

Nytt telefonnummer til Bremnes legesenter

Bremnes legesenter har no telefonnummer 468 53 176 . Det gamle fasttelefonnummeret verkar også inntil vidare.

Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart 

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart

Til toppen