Aktuelt

Foldrøy-bygda kjempar for skulen

Over 150 bygdefolk stilte på folkemøte om skulebruksplanen i gymsalen på Foldrøy skule onsdag 2. februar. Trass framlegg om nedlegging var det god tone og saklege argument og innspel som møtte kommuneadministrasjon og folkevalde. Bygda si melding var klar - ikkje legg ned skulen vår.

Nytt kurs i livsmeistring

Livsmeistringskurset Mitt liv - mine val startar opp måndag 14. mars 2022 i Aktivitetssenteret Nyving.

Formannskapet gjekk for ny brannstasjon

Fleirtalet i formannskapet gjekk inn for å løyve 8 millionar kroner ekstra for å få bygd ny brannstasjon på Prestebustadtomta. Høgre og FrP ville avlysa anbodskonkurransen og heller gå inn for eit nytt beredskapssenter plassert i Hollundsdalen, og heller bruka sentrumstomta til grøntareal eller helseføremål.

Folkerikt møte om skulebruksplanen på Moster

Over 100 personar møtte fram for å få med seg folkemøtet om skulebruksplanen og andre aktuelle tema for bygda i gymsalen på Moster skule tysdag kveld. Det er sterke kjensler og eit stort fleirtal er i mot å flytta ungdomssteget til Bremnes, men det vart ein sakleg debatt. Kommunedirektøren si orientering om andre saker syner at det er mykje som skjer på Moster i dag og dei næraste åra framover.

Nye Moster legesenter offisielt opna

- Det er så flott her at eg kunne nesten tenkt meg 45 år til her, sa pensjonert sjukepleiar Berit Laila Ersland. Ho fekk æra av å skjere av den raude snora med skalpell då det flunkande nye, praktiske og flotte legesenteret og helsestasjon på Moster vart offisielt opna måndag 24. januar. 

Skiftar feristene på Oldereid

Måndag 17. januar startar kommunen arbeid med å skifte feristene på Oldereid.

Ny ferist på plass

Måndag 10. januar vart arbeidet med ny ferist på Hiskjo ferdigstilt etter ei vekes arbeid. 

Betal medlemskontingent/deltakaravgift med fritidskortet

Våren 2022 er det viktig at alle fakturaer for barn og unge frå 6-18 år blir betalt med fritidskortet. 

Miljøvennleg og driftig heimeteneste

Fargesprakande, snertne og praktiske Peugeot 208 med rekkjevidde på 340 kilometer har nyleg trilla inn på tunet hjå Bømlo heimeteneste og i Søre Bømlo omsorgsområde. No er dei seks første av 22 el-bilar til heimetenestene levert, og dei resterande bilane blir levert i februar/mars neste år. Kommunen sin leasingavtale gjeld nær 30 el-bilar totalt.

Vinnarar av postar i lokalsentruma hausten 2021

Tusen takk til alle som deltok på postane i dei fem lokalsentruma hausten 2021, til næringslivet som bidrog med fine premiar og grendautvala som bidrog med spørsmål og praktisk tilrettelegging!

Til toppen