Aktuelt

Fjern hinder for utrykningskøyrety

Å redda liv kan stå om sekundar. Då er utrykningskøyretya avhengig av å kome fram.

Førsteklasses ved Meling skule

Måndag 16. august kunne rektor Katrine Hausberg ynskja 32 nye førsteklassingar velkomen til flunkande nye klasserom og nytt SFO-bygg på Meling skule. Anna i 1 A synest det er finast inne medan Hans i 1 B syns uteplassen er best – men begge syntes skulen og SFO-lokala er heilt førsteklasses.

Revidert Bømlopakke II vedteke

Bømlo kommunestyre vedtok i ekstraordinært møte med 25 mot to røyster å leggje innstillinga til Fylkestinget til grunn for revidert Bømlopakke II. Det er i utgangspunktet krav om at det blir gjort likelydande vedtak i fylkesting og kommunestyre for dei punkta i vedtaket som går på innhald i bompengepakkar. Vestland fylkesting gjorde likelydande vedtak i møte 16. og 17. juni.

Førebygging av legionellasmitte i heimen

Faren for å bli smitta av legionellabakterier er liten. Du kan sjølv gjera enkle tiltak for å redusera faren ytterlegare.

Oppblomstring av blågrønalger (cyanobakteriar) i Storavatnet

Det er observert grønfarge i Storavatnet på Svortland i området heilt vest i vatnet. Dersom vatnet er grumsa, misfarga eller har eit belegg på overflata skal ein ikkje bade i vatnet, og ikkje la dyr drikke av vatnet.

Badevatn i Bømlo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatn. Analysane viser at alle badeplassane held kravet til god badevasskvalitet. 

Verdig minnemarkering av 22. juli

Ordførar Sammy Olsen leia ei flott og verdig markering av 10-årsdagen for terrorårtaket 22. juli i Oslo og på Utøya der 77 menneske mista livet. Vakker musikk og sterke appellar var det eit nær hundre frammøtte, mange med roser, fekk oppleva på torget ved Sams senter.

Bømlo kåra til «Årets trafikksikkerhetskommune 2021»

- Veldig kjekt og ein honnør til alle i administrasjonen som har jobba hardt og målretta med dette over fleire år. Det politiske miljøet har også vore aktive og stilt seg bak dette arbeidet, så det er mange å takka. Gratulerer til alle og heile Bømlo kommune, seier ein glad ordførar Sammy Olsen.

Rådhuset og biblioteket er blitt Miljøfyrtårn

Bømlo kommune har fått sertifisert rådhuset og Bømlo folkebibliotek som Miljøfyrtårn. Onsdag vart dette markert med overrekking av plakett og kake i rådhuset. - Bømlo kommune er den største verksemda i kommunen, og har soleis eit ansvar for å gå føre som ein god rollemodell for miljø- og samfunnsansvar, seier ordførar Sammy Olsen.

Fullfinansiering for Moster 2024

- Dette er i fantastisk gladnyhende for riksjubileet Moster 2024 og Bømlo kommune. Det er verdt å takka alle som har jobba for å få dette til, strålar ordførar Sammy Olsen. Moster 2024 AS sin søknad om sluttfinansiering av 1000-års jubileet for innføringa av Kristenretten på Moster i 1024, med 7 millionar kroner fordelt over 2022-24, er innvilga.

Til toppen