Aktuelt

Status koronasituasjon - 01.04.2021

Eitt nytt smittetilfelle meldt. Nærkontakt til kjent tilfelle. Har vore i karantene. Når me no går inn i påskehøgtida minnar me om dei gjeldande reglane og tilrådingane for besøk og overnatting i hus, hytter og rorbuer i kommunen. Neste oppdatering om ikkje nye smittetilfelle kjem 1. eller 2. påskedag.

Status koronasituasjon 03.04.2021

Ingen nye smittetilfelle meldt. Påskeafta 3. april er 24 personar testa, der to av desse er nærkontaktar.

Folkehelseprofil for Bømlo kommune 2021

Fysisk aktivitet er tema for årets folkehelseprofilar Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert for kommunar og bydelar. Den slår fast at kommunen kan leggja til rette for meir fysisk aktivitet. FHI understrekar at all statistikk i folkehelseprofilen må tolkast i lys av annan kunnskap om lokale tilhøve.  

- Me må halda ut litt til – 09.03.2021

- Bømlo kommune har vore heldig og innbyggjarane flinke til å halda smittevernreglane slik at koronasituasjonen har vore under kontroll. No må me alle leggje inn eit ekstra gir slik at me kan halda fram slik, oppmodar smittevernlege Kjersti Follesø.

Bømlo og AstraZeneca-vaksinen – 12.03.2021

Folkehelseinstituttet (FHI) varsla torsdag 11. mars stans i utsending av AstraZeneca-vaksinen (AZ-vaksinen) til kommunane. Bømlo kommune har så langt motteke 330 dosar av AZ-vaksinen, og desse er gitt til kritisk helsepersonell.

Har du registrert deg for koronavaksine - 10.02.2021

Bømlo kommune oppmodar alle i alderen 18-84 år om å registrere seg for å få vaksine mot covid19.  Til no er berre i underkant 4000 personar registrerte. Registreringa vert nytta til å tildele time til dei som ønskjer vaksine.

Du treng ikkje ringe for å sjekke om du er registert for koronavaksinering - 22.02.2021

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. - Me er glade for at folk registrerer seg, men dei som allereie har registrert seg treng ikkje ringe vaksinetelefonen for å sjekka om dei er registrert, opplyser leiande helsesjukepleiar Liv Turid Steinsbø Halbmayr.

Planar om å byggja?

Har du planar om å byggja terrasse, tilbygg, garasje, leggja ut flytebryggje eller liknande i sommar?     

Regjeringa letter på koronatiltak for born, unge og studentar- 20.02.2021

Regjeringa fører i hovudsak vidare dei nasjonale smitteverntiltaka, men det blir lette i tiltaka for born, unge og studentar. Endringa er at det vert opna opp for inntil 100 personar på innandørs arrangementer med «faste plassar», idrettsarrangement og konkurransar, men ikkje for arrangement som kryssar kommunegrensene.

Informasjon om koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet , og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. 

Til toppen