Auke i folketalet

Bømlo kommune tel no 12 123 inbyggjarar, noko som betyr 0,51 prosent vekst i folketalet dei tre første kvartala i år.

Ved utgangen av 3. kvartal 2022 tel Bømlo kommune 12 123 innbyggjarar, ei auke på 62 sidan inngangen til 2022. Med 78 fødde og 56 døde til no i 2022 er fødselsoverskotet på 22. Det er komen 84 innvandrarar medan 26 har utvandra. Nettoinnflytting, inkludert inn- og utvandring, syner 40. 

Til toppen