Bømlo på integreringstoppen

Bømlo kommune er blant dei tre kommunane i Hordaland som har fått størst del av deltakarar frå introduksjonsprogrammet for flyktningar ut i arbeid og utdanning i 2017.

Rankeen Yousseff frå Syria presenterte deltakarar ved BVO. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Pressemelding:
Resultater for 2017 – introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
 

Nesten 5 av 10 deltakere går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser tall for 2017 som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) nylig publiserte. 


Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunens resultatoppnåelse. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.


- Dette er et paradoks. Hele poenget med introduksjonsprogrammet er at flyktninger skal komme i jobb og utdanning. Tiltak vi vet virker blir ikke brukt aktivt nok. Mange kommuner kan helt klart bli mer ambisiøse på vegne av sine nye innbyggere, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.


De tre kommunene (med minst 15 deltakere) som har fått størst andel deltakere ut i arbeid og utdanning i 2017 i Hordaland er Bømlo, Fjell og Meland.

 

Du kan sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne i vårt tall og statistikkverktøy


Fakta Introduksjonsprogram:

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges opp til 3 år ved behov. Noen kommuner tilbyr program, år 4, i Jobbsjansen.

 

Bømlo vaksenopplæring har ledig stilling som prosjektansvarleg for «Jobbsjansen del C – Vaksenrett og tilpassa kvalifiseringsløp mot fagbrev». Søk stillinga her innan 2. november 2018.

 

 

Publisert av Simon Knutsson Sortland. Sist endra 29.10.2018
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering