Feil i faktura for eigedomsskatt og feiing - 26.03.2021

Nokre av våre kundar har motteke elektronisk faktura for skatt og eigedomsavgift i dag 26.03.2021. Denne fakturaen er diverre feil, me ber difor at de slettar fakturaen. Nye faktura vert sendt ut etter påske. Me beklagar feilen!

Helsing rekneskapsavdelinga i Bømlo kommune

Til toppen