Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Ferdsel på islagt vatn

Ferdsel på islagt vatn kan vera svært risikabelt. Kommune eller brannvesen kan ikkje gje garantiar for trygg ferdsel på ein spesifikk plass. Dette må du vurdere sjølv, og all ferdsel på isen skjer på eige ansvar.

Brannvesenet rår til at du tileignar deg kunnskap slik at tryggleiken vert teken i vare.

Her er nokre gode sider der du kan finne informasjon om tryggleik på isen: 

DNT-kurs - Slik ferdast du trygt på isen

Isskulen til NVE

Isvarsel for Vestland (varsom.no)  

Til toppen