Framleis folketalsvekst i Bømlo

Me er no 12 243 bømlingar per 30.06.2023.

Bømlo kommune har ein vekst på 111 personar (0,9%) sidan nyttår. Dette skuldast hovudsakleg ei netto innflytting på 97 personar. Fødselsoverskotet er på 14. Bømlo har same vekst i antall som Stord. 

Les også artikkelen Innvandring aukar folketalet i Bømlo

tabell med tall over folketalsvekst - Klikk for stort bileteFolketalsveksten i Sunnhordland 2. kvartal 2023
Til toppen