Friviljuge kan søkja momskompensasjon

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon. 

Friviljuge lag illustrasjon (Lotteritilsynet) - Klikk for stort bilete

Søknadsfristen er 1. september, men fleire lag og organisasjonar må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidlegare. Hugs at alle som søkjer må vere registrert i Frivilligregisteret. 

 
Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no
Sist endra 19.05.2020 10:35
Fant du det du leitte etter?