Fullfinansiering for Moster 2024

- Dette er i fantastisk gladnyhende for riksjubileet Moster 2024 og Bømlo kommune. Det er verdt å takka alle som har jobba for å få dette til, strålar ordførar Sammy Olsen. Moster 2024 AS sin søknad om sluttfinansiering av 1000-års jubileet for innføringa av Kristenretten på Moster i 1024, med 7 millionar kroner fordelt over 2022-24, er innvilga.

I pressemeldinga frå styret i Moster 2024 står det:

Statsråd Abid Raja (V) informerte i dag Moster 2024 AS om at deira søknad om slutt-finansiering av 1000-års jubileet for innføringa av Kristenretten på Moster i 1024, med 7 mill kroner fordelt over 2022-24, er innvilga. Bømlo kommune og Vestland fylke har kvar løyvd 5 millionar kroner til feiringa, medan Regjeringa sin samla medverknad med dette no er på 10 millionar kroner.

- Dette var ei svært gledeleg melding å få, seier styreleiar i Moster 2024, Per Bjørn Habbestad. Med dette har me det nødvendige finansielle grunnlaget for å planleggja ei verdig markering av dette 1000-års-jubileet og kan konsentrera det vidare arbeidet om program og innhald.

I 2024 er det 1000 år sidan innføringa av Kristenretten i Noreg. Dette skjedde på Moster i Bømlo kommune, på Mostratinget sett av Olav Haraldsson (Olav den heilage) og Bisp Grimkjell i år 1024. Innføringa av Kristenretten brakte inn nye lovar og sette i gong ei omfattande og radikal samfunnsomvelting. Det markerte byrjinga på ei ny tid, med auka menneskelege omsyn og sterkare rettsvern for individet. Kristenretten sin innverkad på rettsstaten Noreg vil vera hovedtema for jubileumsfeiringa.

Regjeringa beskriv i Perspektivmeldinga 2021: "Kristenretten frå 1024 som ei heilt avgjerande hending for samfunnsutviklinga i overgang frå maktsamfunn til rettssamfunn. Der trekker ein fram konkrete endringar Kristenretten førte med seg som opphøyr av slaveri, rett til kvile på heilagdagar, barn skulle ikkje lenger setjast ut for å døy, fleirkoneri vart forbode, og kvinner fekk rett til samtykke ved ekteskap. Ein annan institusjonell milepæl som kom med Kristenretten var eigedomsretten. Fleire bønder eigde sin eigen gard i Noreg enn i andre land, og leiglendingar hadde større uavhengighet i europeisk samanheng. Norske bønder hadde dermed større fridom enn bønder i andre land."

Til toppen