Gult nivå etter påske - med atterhald - 26.03.2021

Etter påske førebur skulane i Bømlo kvar dag på gult nivå, med oppstart tysdag 6. april. Dei vil likevel vera klar for rask omlegging til eventuelt raudt nivå eller heimeskule, dersom lokal smittesituasjon gjer dette nødvendig.

Informasjon som gjeld den einskilde skule vil komme gjennom Schoollink. Følg med på lokale og nasjonale råd. Det må vera låg terskel for testing og elevar som skal testast må ikkje komme til skulen i førekant, eller i påvente av resultat. 
Til toppen