Høyring ny kommunal forskrift om langtidsopphald i sjukeheim

Bømlo kommune legg ut til offentleg høyring Forslag til ny forskrift med kriterier for langtidsopphald i sjukeheim og rett til å stå på venteliste med merknadsfrist 21. mai. 2017.

Stein utanfor sokkelleilegheiter Bømlo bu- og helsesenter. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

På bakgrunn av endring i pasient- og brukarrettighetslova og helse og omsorgstenestelova har Bømlo kommune utarbeida forslag til kommunal forskrift med kriterier for:
- Rett til langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad særleg lagt til rette for heildøgns tenester
- Rett til å stå på venteliste

 

Framlegg til forskrift med kriterier for langtidsopphald i sjukeheim og rett til å stå på venteliste (PDF, 618 kB)


Merknadar:

Me ber om at eventuelle høyringsuttalar blir sendt på høyringsportalen

 

eller som epost til postmottak@bomlo.kommune.no  merka sak 2017/547


Innspelsfrist: 21. mai.


Forskrifta skal til politisk behandling i juni 2017.

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med: Berit Morlandstø eller Jorunn J Folgerø-Holm 

Sist endra 10.04.2017 09:19
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 34 72
Mobil:
918 83 682
Tittel:
leiar
Bunnhjørne
Telefon:
53 04 30 69
Mobil:
489 99 937
Tittel:
rådgiver
Bunnhjørne
 
Login for redigering