Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

- Ikkje slapp av no

- Pandemien er ikkje over. Det er framleis viktig at folk hugsar på smittevernreglane og har kontroll på nærkontaktane sine, oppmodar kommuneoverlege Kjersti Follesø.

Einskilde stader i landet har smitten blussa opp den seinare tid. I fleire tilfelle har smittesporinga synt at smittekjelda har svært mange nærkontaktar. Difor er det framleis viktig at me avgrensar tal nærkontaktar og følgjer smittevernråda. Det er også viktig at flest mogleg over 18 år registrerar seg for koronavaksine. Når du i sommar vert innkalla til vaksinetime oppmodar me sterkt at du prioriterer den.

Registrer deg for koronavaksine 

Til toppen