Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Informasjon til dei som får støttekontakt og avlastning for barn og unge i Bømlo

I samråd med kommuneleiinga stoppar Barne- og familietenesta alle tiltak som støttekontakt og besøksheim/avlastningsheim i denne fasen, for å avgrense smitteomfang og kontakt som ikkje er absolutt naudsynte.  

Ei hand å halda i - Klikk for stort bilete

Vurdering av kva som er naudsynt vert gjort i samråd med oss som sakshandsamarar. Ingen skal utøve tiltak utan godkjenning. Me vil sjølvsagt tilrå å vise varsemd, oppmode til hyppig handhygiene og ikkje oppsøkje plassar med folkemengder. Dersom de får sjukdomssymptom, skal godkjende og planlagde tiltak avlysast. 

 
- Me har stor forståing for at dette kan vere ei vanskeleg tid for mange av dykk. De er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post om de har behov for det. Ta godt vare på kvarandre!
 
Gro Marita Våge Tulloch
468 92 130 
 
Cecilia Thormodsæter 
907 99 453
 
Tina Olsen 
941 71 130
Sist endra 17.03.2020 16:50
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
90 96 17 02
Mobil:
909 61 702
E-post:
Tittel:
verksemdsleiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering