Koronatesting ved interkommunal legevakt

Frå  onsdag 1. juni 2022 har Sunnhordland interkommunale legevakt på Stord overteke ansvaret for utreisetestar og telefonråd for kommunane Bømlo, Fitjar og Stord. Legevakta når du på  telefon 116 117 klokka 08.00-15.00 kvardagar.

Reiser

Om du treng test i samband med reise, ta kontakt med legevakta på 116117, her vil du få vidare rettleiing og time til test om det er behov for det. 

Gebyr

PCR-test eller hurtigtest for utanlandsreise vil etter 01.06.22 ha eit gebyr på 500 kroner.

Test på Bømlo i juni

I ein overgangsfase vil det i juni månad og vere mogleg å få utført test i samband med koronasertifikat på Bømlo. Gebyr er 500 kroner som ved legevakta.
For timebestilling for test for koronasertifikat på Bømlo i juni månad, ta kontakt med Helsestasjonen på Bremnes på telefon: 53 42 33 37 

Koronasertifikat for ikkje elektroniske brukarar

Spørsmål om vaksine og utskrift av koronasertifikat for brukarar som ikkje har elektronisk tilgong til Helse Norge, skal framleis rettast til Helsestasjonen på Bremnes: 53 42 33 37

Gratis sjølvtest/hurtigtest

Sjølvtestar for Covid-19 vil som tidlegare vere tilgjengeleg på Bremnes Auto, Autoservice på Innvær, Moster Bil og Bømlo bil.

Ikkje møt opp for å hente test dersom du har symptom på korona.

Det er ikkje lenger naudsynt å registrera positiv hurtigtest på kommunen si nettside. 

Opningstider gratis sjølvtest/hurtigtest

Til toppen