Kunngjeringar

tre personar står rundt bord med kart oppå. foto.

I samsvar med forvaltningslova §37 vert det med dette kunngjort at Bømlo kommune førebur vedtak om endring i gebyr og avgifter frå 01.01.2022.

Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.

Frå den 10. august er det mogleg å førehandsrøyste til årets stortingsval i alle kommunane i landet. Før den tid sender Valdirektoratet ut valkort til alle som kan røyste.

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatn. Analysane viser at alle badeplassane held kravet til god badevasskvalitet. 

Multiconsult Norge AS varslar med dette om at dei, på vegne av Bremnes Fryseri AS, utfører ein endring av del av reguleringsplanen for Kvernavik på gnr.100 bnr.2 med fleire på Økland, jamfør plan- og bygningslova §12-14. Fristen for å senda inn merknader til endringa er sett til 09.08.2021.

Til toppen