Kva er viktig for deg?

Personell frå Helsehuset nord Heimetenesten, Tenestekontoret og Fysio/ Ergo. Gruppebilde. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Helsepersonell i Bømlo kommune markerte "Kva er viktig for deg?"-dagen 6. juni. Dette er ein nasjonal markering der helsepersonell over heile landet deltek. Målet er å oppmuntra til fleire gode samtalar mellom dei som gir og mottek helse- og omsorgstenester. Alle hadde buttons med spørsmålet "Kva er viktig for deg?" og hadde ekstra fokus på temaet.

Blid sjukepleiar med button Kva er viktig for deg? Foto. | Fotograf: May Linn Bortne Personell frå Helsehuset nord Heimetenesten, Tenestekontoret og Fysio/ Ergo. Gruppebilde. | Fotograf: May Linn Bortne Sjukepleiar med button Kva er viktig for deg? Foto. | Fotograf: May Linn Bortne Fire personar utanfor rådhuset. Foto. | Fotograf: Simon Knutsson Sortland To personar deler ut mat. Foto. Tre helsepersonel markerar Kva er viktig for deg?-dag. Foto.

 

 
 
Sist endra 07.06.2018 08:40
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering