Mammografi for bømlokvinner

Mammografiprogrammet (Kreftregisteret) - Klikk for stort bilete

Alle kvinner i Bømlo kommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 28.8 - 29.11.2017. I alt 1287 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på torget ved Rådhuset på Leirvik. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Radiografbussen (Kreftregisteret) - Klikk for stort bilete

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssykehus.

 

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2015 fikk 3 415 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1 100 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

 

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

 

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

 

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 84 % av kvinnene fra Bømlo kommune.


For mer informasjon:
Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind
tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

 

www.kreftregisteret.no

Sist endra 28.09.2017 13:49
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering