Miljøvennleg og driftig heimeteneste

Fargesprakande, snertne og praktiske Peugeot 208 med rekkjevidde på 340 kilometer har nyleg trilla inn på tunet hjå Bømlo heimeteneste og i Søre Bømlo omsorgsområde. No er dei seks første av 22 el-bilar til heimetenestene levert, og dei resterande bilane blir levert i februar/mars neste år. Kommunen sin leasingavtale gjeld nær 30 el-bilar totalt.

- Dette er ein del av kommunen sitt klima- og miljøarbeid. Heimetenesten er på hjul heile døgnet og køyrer mange kilometer på vegane i heile Bømlo kommune. I tillegg til at dei tilsette no får nye og praktiske bilar, er bilane friske i fargane og har kommunevåpen og namn på. Bilane til Bømlo heimeteneste er blå og gule og i sør er dei svarte, fortel verksemdsleiar Hilde Markhus i Bømlo heimeteneste.

Ny parkeringsplass

Dei blå er for sone 1 og dei gule for sone 2. Sone 1 er området sentrum, Leite, Hiskjo, Urangsvåg, Brandasund, Mæland til og med Thormodsæterkrysset. Dagtilbodet - Trivselshuset. Sone 2 dekkjer Hollundskjosen, Innvær, Rolfsnes, Rubbestadneset, Foldrøyhamn, Spissøy, Moster, Håvik, Finnås til og med Lykling kyrkje. Søre Bømlo omsorgsområde har svarte bilar. 

Dei resterande 18 el-bilane til heimetenesta kjem ut i februar/mars neste år. Det blir oppretta 20 nye ladepunkt på eksisterande parkeringsplass ved BBH, med mulighet for utviding. I tillegg har kommunestyret vedteke reguleringsplan for opparbeiding av ny parkeringsplass i Salomonskogen. Her er det teikna inn 28 parkeringsplassar for bil, herav 1 plass for rørslehemma (merka HC), samt parkeringsplass for ca. 10 syklar.

Fram til då skal dei seks el-bilane levert til no ladast utanfor Teiglandshagen, rådhuset og ved Søre Bømlo omsorgsområde. Kommunen har inngått leasingavtale på 3-4 år for nær 30 el-bilar med Fylkesnes Bil på Stord.

Til toppen