Nytt kurs i livsmeistring

Livsmeistringskurset Mitt liv - mine val startar opp måndag 14. mars 2022 i Aktivitetssenteret Nyving.

Om du ynskjer eit positivt påfyll, bli betre kjend med kva som er viktig for deg, og korleis du kan leva meir i tråd med eigne verdiar, kan dette vera aktuelt for deg. Kurstilbodet er eit samarbeid mellom Rus – og psykisk helseteneste og NAV i Bømlo kommune. Tilbodet er gratis og går over 8 veker i Aktivitetssenteret Nyving.to damer med mann i midten - Klikk for stort bileteKurshaldar for recoverykurset Mitt liv - mine val er livsstyrketrenar Monica Braaten Hovland og erfaringskonsulent Raymond Lunde ved NAV Bømlo og Hanne Totland sykiatrisk hjelpepleiar ved Aktivitetssenteret Nyving, rus- og psykisk helseteneste. NAV Bømlo  

Les meir i informasjonsfaldaren (PDF, 717 kB)

Kan dette vere noko for deg?

Monica Hovland
Psykiatrisk sjukepleiar og livsstyrketrenar ved NAV Bømlo

E-post: monica.braaten.hovland@nav.no

Mobil: 907 29 145

Til toppen