Revidering av kommunedelplan Helse-sosial-omsorg (HSO)

Formannskapet vedtok 02.09.21.oppstart av arbeid med revidering av kommunedelplan for Helse-sosial-omsorg (HSO) 2022-32. Framlegg til planprogram blir no lagt ut på offentleg høyring. 

Planprogrammet beskriv mellom anna målsettingar med arbeidet, planprosessen med fristar, deltakarar og medverknad.

Framlegg til planprogram (PDF, 2 MB)

Gje dine merknadar til planprogrammet her

eller send e-post til Bømlo kommune

Høyringsfristen er 18. oktober.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Jorunn J Folgerø-Holm på telefon 489 99 937 eller e-post.

Til toppen