Opphevar totalforbod mot bålbrenning og grilling

Brannsjefen i Bømlo opphevar totalforbod mot å gjere opp open eld utomhus i heile kommunen frå i dag måndag 14. juni. Han minnar om at generelt bålforbod i perioden 15. april til 15. september.

Totalforbod mot bålbrenning og grilling som brannsjefen i Bømlo innførte 3. juni er no oppheva. Totalforbodet vart innført grunna høg risiko for gras- og lyngbrann, samt redusert kapasitet i regionen grunna brannen på Sotra.

Lær meir om generelt bålforbod 

Til toppen