Koronavirus - informasjon

Sommaropen koronatelefon, teststasjon og koronavaksinetelefon

Det er nye telefontider for koronavaksinetelefon. Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen.

Opningstider i sommar Koronasentralen gjeld frå veke 24 frå 14. juni
Opningstider i sommar Koronasentralen gjeld frå veke 24 frå 14. juni
Koronatelefon og testing Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Koronatelefon 53 42 30 01 08.30-11.30 08.30-1130 08.30-11.30 08.30-11.30 08.30-11.30
Opningstider Koronavaksinetelefon i sommar
Opningstider Koronavaksinetelefon i sommar
Koronavaksinetelefon Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Koronavaksinetelefon 53 42 30 02 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00
Vaksinering Vaksinering

Spørsmål om korona og og testing: Koronatelefon 53 42 30 01

Spørsmål og koronavaksine: Koronavaksinetelefonen 53 42 30 02

Hugs å registrer deg for koronavaksine

Det er viktig at flest mogleg registrerer seg for å få vaksine slik at framdrifta i vaksineringa ikkje stoppar opp. Registreringa og vaksina er både friviljug og gratis. Er du registrert vil du få innkalling til vaksinetime. Vaksinedagar i Bømlo kommune er onsdag eller torsdag. I fellesferievekene 29, 30 og 31 vil ein intensivere vaksineringa, og då vert også tysdagen vaksinedag om behov. 

Registrer deg for koronavaksine

NB: Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen då dette ikkje er ei offentleg helseteneste.

Til toppen