Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Sommaropen koronatelefon, teststasjon og vaksinetelefon

Det vert reduserte opningstider i sommar frå 14. juni ved koronatelefonen og teststasjonen. Det er og nye telefontider for vaksinetelefon. Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen.

Opningstider i sommar Koronasentralen gjeld frå veke 24 frå 14. juni
Opningstider i sommar Koronasentralen gjeld frå veke 24 frå 14. juni
Koronatelefon og testing Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Koronatelefon 53 42 30 01 08.30-11.30 08.30-11.30 08.30-11.30
Testing Frå kl. 12.00 Frå kl. 12.00 Frå kl. 12.00
Opningstider vaksinetelefon i sommar veke 24 frå 14. juni
Opningstider vaksinetelefon i sommar veke 24 frå 14. juni
Vaksinetelefon Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Vaksinetelefon 53 42 30 02 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00 Kl. 13.00-15.00
Vaksinering Vaksinering Vaksinering

Koronatelefonen 53 42 30 01

Vaksinetelefonen 53 42 30 02

Hugs å registrer deg for koronavaksine

Det er viktig at flest mogleg registrerer seg for å få vaksine slik at framdrifta i vaksineringa ikkje stoppar opp. Registreringa og vaksina er både friviljug og gratis. Er du registrert vil du få innkalling til vaksinetime. Vaksinedagar i Bømlo kommune er onsdag eller torsdag. I fellesferievekene 29, 30 og 31 vil ein intensivere vaksineringa, og då vert også tysdagen vaksinedag om behov. 

Registrer deg for koronavaksine

NB: Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen då dette ikkje er ei offentleg helseteneste.

Til toppen