StartOpp-kurs for gründerar

Eg har ein idé, kva no? Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Mange av desse kan du få svar på ved å delta på kommunen sitt gratis kurs "StartOpp Bømlo".

Gjennom introduksjonskurset «StartOpp Bømlo» vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Kurset er gratis.

Kurshaldar Nina Østensjø få Atheno AS tek deg gjennom ulike tema:

  • Korleis går ein fram med ein idé?
  • Kva er viktig å tenka på?
  • Finansiering
  • Marknadsundersøking 
  • Forretningsmodell 
  • Forretningsplan
  • Nettverk
  • Vanlege problemstillingar
  • Ein etablert gründer fortel: korleis har reisa vore.
  • Kva kan Atheno hjelpa med?

Tidspunkt: 27. september kl. 18.00-20.00

Stad: Moster Amfi

Påmelding: reidun@atheno.no  - merk med «StartOpp Bømlo»

Til toppen