Stiarbeid fram til skuleferien

Gangsti stengt start turveg i Rubbestadneset. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Opprustingsarbeidet på stien frå Raunhildetunnelen og opp til Rubbestadneset skule er no i gang og vil halde fram mot skuleferien. I mellomtida må turgåarar, skule og barnehage finne andre alternativ.

Gravemaskin på skogsveg. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Engevik & Tislevoll AS er i gong med opprusting av stien frå tunnellen opp til Rubbestadneset skule med m.a montering av gatelys. Arbeidet er no starta opp med m.a graving av grøfter og skoging. Stien blir stengd fram i mot skuleferien. Turgåarar, skule og barnehage bør no finne andre alternativ. Det er i 2019-budsjettet sett av omlag ein million kroner til den nye turvegen.

Sist endra 04.03.2019 09:29
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 47
Mobil:
941 07 581
Tittel:
vegingeniør
Bunnhjørne
 
Login for redigering