Taksering av nye skatteobjekt - Eigedomsskatt 2022 - synfaring

Bømlo kommune gjennomførte allmenn taksering av alle eigedomar som er skattepliktige etter lov om eigedomsskatt i 2009. Kommunen vil i løpet av dei komande månadane oktober - februar gjennomføra synfaring av alle nye skatteobjekt som er komne til i løpet av 2021.

Synfaringa er ei utvendig synfaring. Synfarar vil ta mål og bilde av bygningar på desse eigedomane. Bilda vil mellom anna vera grunnlag for sakkunnig nemnd si taksering av dei nye takstobjekta. Synfarar vil ha på seg jakke merka Bømlo kommune, Teknisk drift og ha med seg identifikasjonspapir under synfaringa.

I medhald av §15 i eigedomsskattelova vil skattelistene bli lagt ut til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 1. mars 2022. Dette gjeld både dei nye takstobjekta og alle dei eigedomane som har blitt taksert tidlegare. Dette vil bli kunngjort på nytt ved utlegging av den samla skattelista, opplyser Eigedomsskattekontoret i Bømlo kommune.

Til toppen