Tid for å tinga pass

- Har du behov for pass så ting time no medan kapasiteten er god, oppmodar politiet. 

- Skal du ut å reisa i sommar og treng å få nytt pass eller fornya passet ditt, vil me oppmoda deg om å tinga time no. Det er for tida god kapasitet hos Stord politistasjon. 

Det kom fram under Politirådsmøtet tysdag.

Hugs å søke om pass og nasjonalt ID-kort i god tid før du treng det.

Her får du meir informasjon om pass og ID-kort og tinging av time

Til toppen