Tidvis mangelfull mobildekning

Telia held på med oppgraderingar av basestasjonar rundt over heile Bømlo kommune i februar og mars. Dette vil medføra tidvis mangelfull mobildekning.

Telia har sms-varslingssystem for å varsla om nedetid til alle mobiltelefonar som har nytta deira basestasjonar dei siste 10 dagar uavhengig av teleleverandør.

Til toppen