Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Tilrår registrering av gjester

Logo til Datatilsynet. (Datatilsynet) - Klikk for stort bilete

Skjenke- og serveringstadar, institusjonar, verksemder, organisasjonar og andre som får besøk vert oppmoda om å føre lister med friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester. 

Folk i kø foran resepsjon. Illustrasjon/teikning. (Datatilsynet) - Klikk for stort bilete

Helsedirektoratet tilrår føring av slike lister for å letta arbeidet med smitteoppsoring  av covid-19. Datatilsynet understrekar at slike lister ikkje skal liggje ope tilgjengeleg for besøkjande.

 

- I Bømlo har me nok fleire slike lister. Her må me sikra at me følgjer Datatilsynet sine tilrådingar, opplyser kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal i Bømlo kommune.

 

Datatilsynet har kome med tilrådingar som skal sikra at uvedkomande ikkje får tilgang til besøksregisteret. Personvernforordninga krev at all handsaming av personopplysnimngar skjer med naudsynt informasjonstryggleik både under innsamling, lagring og eventuell oversending til helsemynde.

 

Artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no)

 

Helsedirektoratet tilrår friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester

Sist endra 26.10.2020 11:21
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering