Tre lag får 5000 kroner

- Tusen takk til alle som har svart på spørjeundersøkinga om erfaringar og behov i lag og organisasjonar. Dei tre som blei trekt ut for å motta 5000 kroner i driftsmidlar til sitt lag er Mannskoret Havdur, Moster sogelag og The Jokers. Me gratulerer.

I spørjeundersøking blant lag og organisasjonar knytt til innhenting av kunnskap til kommunedelplan for kultur, idrett og frivilligheit lova me ut tre premiar på 5000 kroner i driftsmidlar til laget. Desse har me no trekt og vinnarane er underettta i brev. 

Les artikkelen Stort engasjement frå friviljuge

Til toppen