Vedlikehaldspause på Agasøsterbrua

- Mesta har teke pause med arbeidet på Agasøsterbrua denne veka på grunn av frost. Arbeidet vil halde fram måndag og vidare framover til arbeidet er ferdig, forutsatt at veret ikkje stoppar arbeidet igjen-,opplyser driftsingeniør Stein Erik Lyslo ved  Park, grønt og samferdsle i Bømlo kommune. 

Sterk vind og frost har gjort at arbeidet har måtta utsettast. Arbeidet vil truleg pågå lengre enn tidlegare annonsert på grunn av dette. Mesta AS skulle i utgangspunktet gjere arbeid på Agasøsterbrua i perioden 20. november til 3. desember. Agasøstervegen vert stengd til fastsatte tider ved brua i denne perioden i heile veka frå måndag – til og med søndag slik: 

  • 07:00 – 07:50
  • 08:00 – 08:50
  • 09:00 - 09:50
  • 10:00 -13:00 (3 timar)
  • 14:00 – 14:50
  • 15:00 – 15:50
  • Stengt 16:00 – 16:50
  • Stengt 17:00 - 19:00 (2 timar)
Til toppen