Vegreparasjon i Foldrøydalen

Teknisk drift byrjar i dag 30. mai med å reparere ei stikkrenne i vestre ende av Foldrøydalen–Stokkabekkvegen.

- Det kan bli korte stans i trafikken. Arbeidet vil ta eit par dagar, melder driftsingeniør Stein Erik Lyslo i Park, grønt og samferdsle.

Til toppen