Ver førebudd – hald deg orientert

Fredag 30. desember vart Bømlabrua stengt i over ni timar etter ein trailertilhengar velta over ein møtande personbil grunna sterke vindkast. Publikum forventar god informasjon uavhengig av kven som har ansvaret, og Bømlo kommune jobbar med å bli betre på dette feltet. Under finn du nyttige lenkjer det kan vere lurt å ha lett tilgjengeleg.

- Publikum ser ofte til kommunen for informasjon sjølv om den fell utanfor kommunen sitt ansvarsområde, som til dømes Bømlabrua og fergesambandet Langevåg-Buavåg denne fredagen. Det er forståeleg. Vårt mål er å hjelpa til med å gjere naudsynt informasjon lettare tilgjengeleg for publikum. Dette gjeld bruk av våre eigne kanalar på heimesidene og i sosiale media samt å lenkje til aktuelle ansvarlege aktørar. Denne fredagen var det i hovudsak Statens vegvesen, politiet og Vestland fylkeskommune, seier kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

Kommunen fulgte sine beredskapsplanar og la ut informasjon fortløpande om mellom anna oppretting av lokal legevakt og å sikra ein ambulanse til øya via sambandet Langevåg-Buavåg snarast råd. Helseberedskapen kom på plass relativt raskt og fergja vart sett i beredskap – alt etter planverket. Kommunen si oppmoding til fylkeskommunen om å setje inn ekstrafergje i sambandet var ikkje mogleg å få til.

Hendinga fredag 30. desember 2022 er ikkje den første som har stengt ei eller begge bruene i Trekantsambandet grunna sterk vind eller ulukker. Stenging av Bømlafjordtunnellen er heller ikkje ukjend. Både kommunar, fylke, vegvesen og redningsetatar har hatt fleire møter om risikoen for stengte inn- og utfartsårer mot kommunen. Kommunedirektøren har denne saka høgt oppe på si prioriteringsliste.

Nyttig informasjon og naudnummer

Du kan førebu deg ved å halda deg orientert og vite kvar du finn informasjon. Det er fleire appar og sms-tenester du kan abonnere på for å få direktevarslingar.

Statens Vegvesen:

Veg- og trafikkinformasjon - ring 175

Veg- og trafikkinformasjon 

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjellovergangar og vêrutsatte vegar

Vegtrafikksentralen vest på Twitter 

Sør-Vest politidistrikt:

Heimesider Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt på Twitter

Sør-Vest politidistrikt på Facebook  

Fjord1:

Fjord1 Trafikkmeldingar 

Generell ruteinformasjon Fjord1 - ring 177

Vestland fylkeskommune:

Ansvar for alle fylkesvegane, fylkesinterne bussruter, båtruter, ferjene og bruene på fylkesvegnettet.

Fylkesvegar i Vestland 

Kollektivtransport i Vestland fylke 

Bømlo kommune:

Om vegar, kaiar og bruer i Bømlo kommune

Om beredskap i Bømlo kommune

Om din eigenberedskap

Naudtelefonar:

Vervarsling:

Yr.no

Yr farevarsler

Varsom.no

Varsom.no på Twitter

Storm.no

Meteorologisk institutt - farevarsling

Meteorologene på Twitter 

Til toppen