Vil sikra attraktivt butilbod på Langevåg

Bli med å bidra til å sikra eit meir attraktivt butilbod på Langevåg ved å delta i undersøkinga til Langevåg utvikling. Denne vert gjennomført for å få innspel og innsikt i utvikling av framtidas butilbod. 

Optimismen på Langevåg er større enn den har vore på lenge. Utvikling av fiskerihamna vil kunne resultera i nærare 400 nye arbeidsplassar, ny veg på Bømlo er snart ferdig bygd. Dei siste 5 åra har òg dugnadsinnsatsen blomstra opp ekstra, med blant anna gjennomføring av Camp Kåså i 2016 og 2019, bygging av gapahukar, lysløype, merking av turstiar, strandrydding og renovering av kulturminner.

Langevåg utvikling ynskjer å bidra med innspel og innsikt til å sikra at grenda har eit attraktivt butilbod i framtida gjennom deira innspel til kommuneplanens arealdel.

For å få meir innsikt i faktiske behov og bu-preferansar blant både dagens innbyggjarar og andre som kan ha ei interessa i å busetja seg i Langevåg har dei utarbeidd ei undersøking alle med ei form for tilknytning til Langevåg kan svare på: Lenke til undersøking om butilbod i Langevåg 

Her finn du meir informasjon om prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel 

Til toppen