Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Naturfagsklasse

I Bømlo held barne- og kombinertskulane fram med det skuletilbodet dei har hatt dei siste vekene, medan Bremnes ungdomsskule aukar skuleoppmøte frå neste veke av. 

 

 

Besøksreglar institusjonar

Regjeringa har frå 27. mai 2020 oppheva besøksforbodet på institusjonane. Alle smittevernreglar må følgjast.

 
Aud Gunn Løklingholm portrett

Konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm i Bømlo kommune byrjar som ny administrasjonssjef i Helse Fonna frå 1. september.

Folketalsvekst 1. kvartal 2020 i Bømlo

Bømlo kommune tel ved utgangen av 1. kvartal i år 11571 innbyggjarar, ein auke på 14 personar.  - Dette var gledelege nyhende, seier ordførar Sammy Olsen.

Handalarm tryggleik
Feilen med tryggleiksalarmar som vart meldt i fem-tida i ettermiddag er no løyst. Det melder dagleg leir Arvid Bakken i Doro Care AS. Alarmar som ikkje vart svara på medan telenettet var nede vert no fulgt opp. Bømlo heimetenester er også informert om at feilen er retta opp.
 

                                  

Vaksinering

Bremnes helsestasjon opplyser art dei igjen kan utføra pneumokokkvaksine (lungebetennelse) etter stoppen som vart innført tidlegare i vinter grunna manglande tilgang på vaksiner.

Friviljuge lag illustrasjon

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon. 

Politiske fjernmøter

Bømlo kommunestyre gjennomførte i går eit fjernmøte. På vårt nett-tv finn du også arkivopptak frå dei andre hovudutvala.

Kongleillustrasjon Alt blir bra

Frå måndag 18. mai vil barnehagane i Bømlo kommune utvida opningstida til å halda ope frå kl. 07.30 til kl. 16.00.  

Fastlege illustrasjon

Bømlo kommune ynskjer å registrera deg som har helsefagleg utdanning eller bakgrunn, slik at me ved mangel på personell kan ta kontakt direkte. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering