Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Autogården mingling

Bømlo kommune har fått tildelt kr 2 235 416 av ekstraordinære statlege midlar til næringsfond grunna Covid-19 pandemien. Søknadsfrist er 25. oktober 2020.

Influensavaksinasjon eldre

Hausten er komen, og det er tid for influensavaksinering for sesongen 2020/2021. Influensavaksina er i år gratis til personar som tilhøyrer risikogruppene. Grunna korona-pandemien er risikogruppene ekstra sårbare.

Småblås trykk

Utval for næring, innovasjon, idrett og kultur skal dele ut kulturstipend for 2020 på 20.000 kroner. Stipendet er ei støtte til personar heimehøyrande i Bømlo kommune som engasjerar seg innanfor kulturområdet. 

Datatilsynet

Skjenke- og serveringstadar, institusjonar, verksemder, organisasjonar og andre som får besøk vert oppmoda om å føre lister med friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester. 

Skatteetaten

Stortinget har vedteke å overføra skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane til Skatteetaten frå 1. november 2020. Frå den datoen har ikkje Bømlo kommune lenger skatteoppkrevjar.

Koronatest bil inne i vinduet

- I går ettermiddag fekk me melding om at ein person har testa positivt på Covid-19. Vedkomande er i isolasjon og nærkontaktar er i karantene. Det er ingen risiko for smittespreiing, seier smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune. 

Eigedomsskatt NKN

Kommunestyret i Bømlo vedtok i 2008 å innføra eigedomsskatt i heile kommunen. For skatteåret 2020 har kommunestyret vedteke å leggja til grunn Skatteetaten sitt formuesgrunnlag (bustadverdi) for alle bustadeigedomar som har slikt grunnlag. Skattetaksten er etter eigedomsskattelova sett til 70% av formuesgrunnlaget. Alle andre eigedomar vert taksert etter kommunen sine vedtekne rammer og retningsliner.

Øving smittesporing

Bømlo kommune gjennomførte nyleg ei øving i smittesporing. - Me avdekka kva felt me må styrkja oss på og kor viktig det er med jamlege øvingar for å trena dei som ikkje sit med dette som jobb i kvardagen, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø.

Tone Stavland kommunalsjef

Tone Stavland er tilsett som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling i Bømlo kommune. Ho har brei røynsle frå det lokale næringslivet, lokalpolitikken og idrettsrørsla.

Emmy under vatn - forside

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett. Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena. Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus. Hjarteleg velkomen til oss!

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering