Helium.jpg

                                    (Illustrasjonsfoto frå Pixabay)

 

 

Me har alle sett i aviser og i sosiale media korleis heliumballongar har hamna som plastsøppel i naturen vår, ikkje minst etter 17. mai feiringa i år. Bømlo kommune og heile verda kjempar no ein kamp mot plastforureining i hav og langs strender. Eit tiltak for å hjelpe oss litt  på veg i denne kampen er å unngå bruk av heliumballongar, seier rådmann Geir E. Aga i Bømlo kommune.

 

Tjongspollen 1

Kongen i statsråd vedtok onsdag 21. juni å verne skog i Tjongspollen i Bømlo. Avgjerda er svært viktig for naturmangfaldet og friluftslivet.

St. Hans bål

I forbindelse med den tradisjonsrike sankthansfeiringen tennes tusenvis av bål over hele landet. Om du planlegger et slikt bål, bør du ha godkjenningen i orden. Ellers kan det bli en kostbar affære, melder Norsk brannvernforening. 

Trafikkmot Hollundskjosen

Kommunestyret vedtok med 26 mot 1 røyst (Frp - Dag Helge Hellen) den endelege innstillinga om innkrevjingsløysing og prioritering av prosjekt i Bømlopakke II i sitt siste møte før sommarferien. Alle prosjekt i Bømlopakke I skal realiserast, det blir innført lik takst ved alle innkrevjingspunkt med ein bomring rundt Svortland sentrum, eit passeringstak og halvtimesregel.

DAB-omlegging

21. juni skal NRK slutte med sendingane sine på FM i Aust‐Agder, Vest‐Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september. 

Alf Helge Greaker

Bømlo kommune har tilsett Alf Helge Greaker (40) som samfunnsplanleggjar frå 1. august 2017. Greaker har ein master i sosialantropologi. Han har politisk erfaring både frå Bergen bystyre og Hordaland fylkesting. Greaker er gift og har to born.

BTI-avtalesignering

Tilsette i barnehagar og skular får no eit felles verktøy for tidleg innsats retta mot barn som dei har uro for, og deira familiar. Nyleg underteikna Bømlo kommune og Kompetansesenter Rus Vest (KoRus) samarbeidsavtale om Betre Tverrfagleg Innsats (BTI).

BUS kransalag synfaring

- Me ser fram til å opna denne katedralen i Bømlo kommune, sa ein tydeleg nøgd rådmann Geir E. Aga då han ynskte velkomen til kransalag for nye Bremnes ungdomsskule tysdag 23. mai. 

Strandforsøpling

Bømlo kommune og to privatpersonar er til saman tildelt 678.000 kultur- og idrettskroner frå fylkeskommunen. Blant dei er kunstnar Janne robebrstad med sitt prosjekt om å bruka plastsøppel frå strandsona til ein installasjon.

Orientering AV-OG-TIL kommune

Med kaketeksten "Se under" vart den gode stemninga satt då Bømlo kommune signerte avtalen med kampanjeorganisasjon for alkovett AV-OG-TIL måndag 8. mai. - Avtalen er no forankra på høgste politiske og administrative nivå i kommunen, men den må kontinuerleg forankrast i heile organisasjonen, understreka ordførar Odd Harald Hovland. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering