Skyss bussar

Rådmann Geir E. Aga opplyste i kommunestyremøte før jul at folkemøtet med Skyss om rutetilbodet skulle vere  torsdag 18. januar 2018 i Kulturhuset. Grunna sjukdom må dette møtet avlysast. Det vil kome ny informasjon ved eit seinare høve.

 

Arbeidsområde Sirkusplassen - oversikt

Det vil frå  onsdag 3. januar 2018 bli utført ein del omlegging/oppgradering av Sirkusplassen ved Bremnes nye ungdomsskule og Svømmehall / Idrettshall. Ingen bilar/bussar skal inn på Sirkusplassen i denne perioden som arbeidet pågår. Me ber om at alle tar omsyn til arbeidet som skal pågå i området.

Budsjett 2018  KSt framside

Framlegget til budsjett 2018 og velferdsplan 2018-2021 frå Arbeiderpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne vart mot åtte røyster vedteke (5 H, 2 FrP og 1 PDK) i årets siste kommunestyremøte 11. desember. Nye årsavgifter og gebyrer for 2018 vart samrøystes vedteke.

2017_Trafikksikker kommune feiring

- Ein stor og gledens dag for Bømlo å bli godkjend som trafikksikker kommune - det er eit kvalitetsstempel. Dette betyr at me jobbar systematisk med haldningar og tiltak, men utan at det gir oss nokon garanti mot ulukker eller at alle problemer dermed er løyst, understreka ordførar Odd Harald Hovland under markeringa i kommunehuset 22. november.

Stråling automatiske straummålarar

Mange er uroa for om smarte straummålarar kan vere skadeleg for helsa, og kraftselskapa har gitt høve til fritak dersom ein kan leggje fram legeerklæring som dokumentasjon. Dette er problematisk.

Skulemiljøknapp kvadrat

Grunnskulane i Bømlo har no fått ein  knapp på nettsidene sine kalla "Meld frå om skulemiljø". 

SVORTLAND Jan Westermoen Bømlo pensjonistforening

Folkemøte om stadanalysen og miljøgate i Svortland sentrum trekte fullt hus i kommunestyresalen onsdag kveld. - Det er viktig at me får ein heilskap i planarbeidet og ein god prosess vidare der både innbyggjarane, politikarane og administrasjonen har eit eigarskap til utviklinga av sentrumet vår, opna rådmann Geir E. Aga. 

2017 verdensdag psykisk helse_Marianne Steinsvåg Tollaksvik-Ingrid Bruun-Isabel Ådnanes_SKS.jpg

- Veldig sterkt. Det får oss til å tenkja, var elev Marianne Steinsvåg Tollaksvik sin reaksjon etter å ha høyrt føredraget "Frå erkefiende til bestevenn".

Gravid kvinne

Alle cellene og organa til barnet blir påverka dersom mor drikk alkohol under svangerskapet. Mykje alkohol gir store skadar. Kor lite som skal til for å skade utviklinga til fosteret, er usikkert. Derfor er det godt alkovett å vere heilt avhaldande gjennom heile svangerskapet. 

Nettverksmøte om MF Strand

Industrivernnettverket på Bømlo inviterte brannsjef og rådmann til møte om fergebrannen ombord i MF Strand. Brannen oppstod mens ferga lå i dokk på Rubbestadneset og ble så omfattende at bare dokken lot seg berge. Hele bygda ble evakuert i mange timer da faren for dieselbrann var overhengende. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering