Kenneth Sivertsen-statuett

Kenneth Sivertsen-prisen skal i haust delast ut for femte gong sidan oppstarten i 2010. Prisen vert delt ut annakvart år og juryen etterlyser ein verdige kandidat for 2018-utgåva, og ynskjer å få inn namn og kort grunngjeving på aktuelle kandidatar innan sundag 18. november.

 

Unge MOTivatorar

For tredje året på rad samla Bømlo, Fitjar og Stord sine MOT-team seg på Vikahaugane på Stord for å trene opp nye «Unge MOTivatorar». Dette er ein del av MOT-programmet som Bømlo har hatt sidan 2012. Ein «Ung MOTivator» er ein ungdom som blir vald ut fordi dei har utpeika seg på eit eller anna vis, og dei har sjølv ynskja å være med på å skape eit betre og meir inkluderande skulemiljø. 

Julebord feststemning

Julebordsesongen er offisielt i gang. Vi børstar støv av paljettkjolen og pussar festskoa. Speler juleklassikarar på anlegget og pyntar kontorlokala til det ukjennelege. Så er det klart for julemat og julesong. Men dessverre ofte også litt for mange juleøl – og hendingar som ein helst skulle ha vore forutan.  

Egenberedskap samlebilde

- Når samfunnet vert råka av ei stor hending eller krise, må hjelpa først ut til dei som treng det aller mest. Jo fleire av oss som er i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpe dei rundt oss ved ei hending, jo betre rusta står me som samfunn. Saman er me førebudd!

Prøv oss BVO

Bømlo kommune er blant dei tre kommunane i Hordaland som har fått størst del av deltakarar frå introduksjonsprogrammet for flyktningar ut i arbeid og utdanning i 2017.

Signering rammeavtale arkitekter

Bømlo kommune har nyleg inngått ein rammeavtale for arkitekttenester med bergensbaserte OG Arkitekter AS.

 

Opningshelg Bømlo symjehall

Bømlo symjehall har vore i drift i vel ein månad, og i helga 5.-7- oktober er det storstilt opningsshow. Fredag klyppar ordførar Odd Harald Hovland snora, og så går det slag i slag med både hinderløype, disko, stupe-/dødseshow. Sundag er det workshop i både stup/dødsing og crawl.  

Turløype Fet

Bømlo kommune ved Teknisk drift skal på onsdag den 03.10.2018 frå kl. 07.30 til 15.00 driva vedlikehaldsarbeid på lysløypa inn til Fet. 

Huset sfo ordføraren

Foldrøy skule og SFO har fått seg eit nytt hus som vart offisielt opna av ordførar Odd Harald Hovland torsdag 6. september. - Den gode atmosfæra i huset avspeglar ikkje minst den gode viljen bak frå alle samarbeidspartnarane, takka rektor Vibeke Dahl i sin opningstale.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering