hundenettside

Frå og med måndag 21. august kan hundeeigarar gå med hunden laus då den generelle båndtvangen i heile landet vert oppheva.

Førehandsrøysting

Hovudmanntalet for Stortings- og Sametingsvalet 2017 ligg til offentleg ettersyn på hovudbiblioteket og i kundetorget på rådhuset. Alle som av ulike årsaker ikkje har høve til å røysta på valtinget søndag 10. september eller måndag 11. september, kan røysta på førehand frå og med torsdag 10. august og fram til og med fredag 8. september. 
 

Mammografiprogrammet

Alle kvinner i Bømlo kommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 28.8 - 29.11.2017. I alt 1287 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på torget ved Rådhuset på Leirvik. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Samfunnsplanleggjar

1. august starta Alf Helge Greaker i sin nye jobb som samfunnsplanleggjar i Bømlo kommune. Sosial-antropologen med spesialisering innan urbanisering og samfunnsutvikling gler seg til å bli betre kjend med kommunen og innbyggjarane.

Ingrid Bruun - mental helse

Verdensdagen for psykisk helse 2017 vert markert i Bømlo kulturhus onsdag 25. oktober med tema "Noko å gleda seg til..." Føredragshaldar er Ingrid Bruun (23) som vil formidla korleis ho kjempa seg til ein meningsfull kvardag der livet er noko å glede seg over.

Vibeke Dahl

Frå 01.08.17 er Vibeke Dahl tilsett som ny rektor ved Foldrøy skule. 

Helium.jpg

                                    (Illustrasjonsfoto frå Pixabay)

 

 

- Me har alle sett i aviser og i sosiale media korleis heliumballongar har hamna som plastsøppel i naturen vår, ikkje minst etter 17. mai feiringa i år. Bømlo kommune og heile verda kjempar no ein kamp mot plastforureining i hav og langs strender. Eit tiltak for å hjelpe oss litt  på veg i denne kampen er å unngå bruk av heliumballongar, seier rådmann Geir E. Aga i Bømlo kommune.

 

Tjongspollen 1

Kongen i statsråd vedtok onsdag 21. juni å verne skog i Tjongspollen i Bømlo. Avgjerda er svært viktig for naturmangfaldet og friluftslivet.

Trafikkmot Hollundskjosen

Kommunestyret vedtok med 26 mot 1 røyst (Frp - Dag Helge Hellen) den endelege innstillinga om innkrevjingsløysing og prioritering av prosjekt i Bømlopakke II i sitt siste møte før sommarferien. Alle prosjekt i Bømlopakke I skal realiserast, det blir innført lik takst ved alle innkrevjingspunkt med ein bomring rundt Svortland sentrum, eit passeringstak og halvtimesregel.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering