Strandryddeaksjon 2018

Det er vert ein strandryddeaksjon på Bømlo i helga 6-8. april (helga etter påske). 

BTI-presentasjon Stord

- Ser du noko teikn til eller føler uro for eit born så ikkje sjå forbi det, men gjer noko med det, var SLT-koordinator Stian Olderkjær i Bømlo kommune si klåre oppmoding. Saman med kollegane frå Stord og Fitjar presenterte han den nye web-baserte BTI-rettleiaren for presse og dei tre ordførarane onsdag.

Fellesmøte Bømlo og Haugesund FSK 28.2.18

Onsdag 28. februar var Haugesund formannskap på gjenvisitt til Bømlo formannskap. Ordførar Odd Harald Hovland serverte lunsj i kommunestyresalen der naboskapen og felles interesser og strategiar vart drøfta før politikarane vitja Bremnes Seashore for omvising.

Aktivitetsmidlar 2018

 

Søk aktivitetsmidlar til ditt lag, forening eller organisasjon innan 1. april 2018!

 

Lenke til søknadsskjema >>>

 

Dialogmøte med aktivitetstips

Ordførar Odd Harald Hovland ønska velkommen ved å framheve viktigheita av lag og organisasjonar sitt arbeid og dermed bidrag til at folk lever gode liv i sine nærmiljø. - Kommunen må vere ein tilretteleggar både for desse og for næringslivet, sa han til dei vel 60 frammøtte på kommunen sitt årlege dialogmøte med lag og organisasjonar nyleg.

Sommarvikar 2018 bioingeniør

 

 

Tid for å søkje om sommarjobb eller lærlingekontrakt. Bømlo kommune har mykje spanande å by på.

Gutar på kjelke

I samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører Hordaland fylkeskommune no ei stor folkehelseundersøking. I første omgang er 2000 hordalendingar inviterte via SMS eller e-post. 

Ringar

Bømlo kommune har tilbod om vigsel til eigne innbyggjarar og personar som ikkje er busette i Noreg og som fyller vilkåra for å gifta seg her, på vyrkedagar mellom kl 08.00 og 15.00. Kommunestyresalen skal nyttast som vigslingslokale.

Bømlo brann og redning

Bømlo brannvern har frå 1. januar 2018 endra namn til Bømlo brann og redning. - Hovudårsaka er at oppgåvene til brannvernet har endra seg mykje dei seinare åra, og redning er blitt ein stor del av desse, opplyser brannsjef Ove Halleraker. Ny logo er utarbeidd, men elles vil uniformering av køyrety og bekledning skiftast ut ved nyinnkjøp.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering