Skulemiljøknapp kvadrat

Grunnskulane i Bømlo har no fått ein  knapp på nettsidene sine kalla "Meld frå om skulemiljø". 

Arbeidsmiljøprisen 2012_plakett

Bømlo kommune har frå 2. januar 2018 ledig nyoppretta 100 % stilling som personalsjef. Stillinga rapporterer til rådmannen og inngår i rådmannen si strategiske leiargruppe.

Influensavaksinering 2017

Hausten er tida for influensavaksinering. Under finn du tidspunkt, stad og prisar for influensavaksinering hausten 2017. Nytt av året er at på Bremnes vert vaksineringa utført på helsestasjonen, i det gamle legesenteret vis a vis rådhuset.

 

Ingrid Bruun - mental helse

Verdensdagen for psykisk helse 2017 vert markert i Bømlo kulturhus onsdag 25. oktober med tema "Noko å gleda seg til..." Føredragshaldar er Ingrid Bruun (23) som vil formidla korleis ho kjempa seg til ein meningsfull kvardag der livet er noko å glede seg over.

Tobakksfri kurs 2017

Tobakksfri er kurstilbod for deg som ynskjer å slutte med røyk eller snus. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet og er basert på forsking og erfaring. Kurset vert arrangert seks kveldar i regi av Bømlo frivilligsentral og Bømlo kommune med oppstart 15. november.

Gravid kvinne

Alle cellene og organa til barnet blir påverka dersom mor drikk alkohol under svangerskapet. Mykje alkohol gir store skadar. Kor lite som skal til for å skade utviklinga til fosteret, er usikkert. Derfor er det godt alkovett å vere heilt avhaldande gjennom heile svangerskapet. 

MøteplassA

Om du er arbeidssøkar og har lyst til å starte bedrift er «møteplass A» er staden å starte. «møteplassA» startar 28. september i Atheno sine nye lokaler på Vabakkjen.

Nettverksmøte om MF Strand

Industrivernnettverket på Bømlo inviterte brannsjef og rådmann til møte om fergebrannen ombord i MF Strand. Brannen oppstod mens ferga lå i dokk på Rubbestadneset og ble så omfattende at bare dokken lot seg berge. Hele bygda ble evakuert i mange timer da faren for dieselbrann var overhengende. 

Ringar

Kommunane overtek ansvaret for borgarleg vigsel frå 1. januar 2018. Det alminnelege tilbodet om borgarleg vigsel frå kommunen skal vera gratis for kommunen sine innbyggjarar. Alle detaljar kring tilbodet er ikkje klare enno, men Kundetorget kan allereie no ta imot tingingar.

Mammografiprogrammet

Alle kvinner i Bømlo kommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 28.8 - 29.11.2017. I alt 1287 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på torget ved Rådhuset på Leirvik. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering